Ovládajte prepravu pomocou špičkového GPS monitoringu

Postrehli ste vo firme výrazné straty pre zvýšené náklady za pohonné hmoty? Nie je vám celkom jasné, na aký účel sú pracovníkmi využívané dopravné prostriedky nákladnej flotily? Zišla by sa vám lepšia kontrola logistiky a jej systému? Máme pre vás riešenie.

GPS monitoring zistí informácie a polohu každej dopravnej jednotky vozového parku, vďaka čomu budete vedieť aplikovať do jeho procesu riadenia správne riešenia a predísť možným stratám a poruchám na vozidlách.

Výhody, ktoré monitoringom vozidiel získate

Správy o prevádzke vozidiel a vodičoch, počet najazdených kilometrov, hodiny motora, priemerná spotreba paliva, meškania a porušenia, náklady na prevádzku prepravy – to všetko sú hlavné dôvody, pre ktoré sa stále väčší počet firiem rozhoduje využiť pri podnikaní moderný GPS monitoring.

Eliminujte tiež používanie vozidiel na osobné účely a znižuje počet najazdených kilometrov mimo pracovnej doby.

Nesmierne dôležitou výhodou tohto systému je, že máte pod kontrolou plánovanie trás, prideľovanie úloh vodičom a sledovanie ich implementácie, prípadne upozornenie v prípade porušenia nariadení. Všetko vďaka podrobným informáciám v online knihe jázd.

Kontrola vozového parku na diaľku

Veľkým problémom pri riadení vozového parku môžu byť aj narastajúce pokuty vodičov za nedodržanie a prekročenie povolenej rýchlosti pri doručovaní zásielok. S moderným a spoľahlivým GPS systémom monitorovania vozidiel máte pod kontrolou aj tieto veci. Rýchlosť a kvalita jazdy sa môžu niekedy postarať o poriadne komplikácie v podnikaní tiež.

Ďalšou nevýhodou pri využívaní firemných vozidiel pracovníkmi je aj ich opotrebovanie a údržba. V prípade porušenia týchto vecí, nesprávneho zaobchádzania s majetkom firmy alebo prekročení  povolených limitov tak môžete zasiahnuť diaľkovým blokovaním motora.

GPS monitoring vám umožní mať majetok firmy pod absolútnou kontrolou, bez toho, aby ste ho museli mať na očiach. Tak sa o tom presvedčte a do firmy monitoring zaveďte.