Nerušte cestu, zmeňte len termín..

a zachráňte turizmus, vyzýva CzechTourism

Agentúra CzechTourism v spolupráci s Fórom cestovného ruchu pripravila seriál foto príspevkov na sociálne siete s výzvou: „Zmeňte len termín, nerušte cestu, zachráňte turizmus.
Máme vás radi „.
Fotografie zachytávajú turistické ciele všetkých štrnástich krajov s anglickým alebo českým textom sú umiestnené na brandových stránkach CzechTourism a sú voľne k dispozícii všetkým podnikateľom a regiónom. Výzva zároveň pobeží na globálnych a zahraničných kanáloch sociálnych sietí CzechTourism.

„Cieľom je okamžitá, aj keď len symbolická pomoc podnikateľom v súčasnej krízovej situácii.

Chceme, aby ľudia svoje pobyty úplne nerušili, ale aby ich posunuli na neskôr, „komentuje Jan Herget riaditeľ štátnej agentúry CzechTourism a dodáva:“

Inšpirovali sme sa v Európe, konkrétne v Španielsku.

Veríme, že touto aktivitou motivujeme aspoň časť návštevníkov k tomu, aby svoju cestu iba odložili.

Najdôležitejšie je však udržať Česko a naše regióny v povedomia zahraničných turistov. Intenzívne pracujeme na novej kampani, ktorú spustíme okamžite po upokojení situácie.

Pripravujeme nový web a konsolidujeme rozpočet na kampaň, aby sme boli schopní účinne pomôcť.
Situácia je vážna. Hráme o desiatky tisíc pracovných miest, ktoré chceme pomôcť udržať. “
Podľa prieskumu agentúry CzechTourism očakáva väčšina zo šiestich set oslovených prevádzkovateľov hromadných ubytovacích zariadení v tomto roku pokles dopytu zahraničných turistov v rozmedzí 50-100%. O niečo optimistickejší sú očakávania u domácich turistov, kde podnikatelia očakávajú pokles najčastejšie do 50%.

Cestovný ruch je dôležitým rozvojovým odvetvím národného hospodárstva, ktoré vytvára tri percentá hrubého domáceho produktu Českej republiky, zabezpečuje na štvrť milióna pracovných miest a jeho podiel na hrubej pridanej hodnote českej ekonomiky za rok je väčší ako poľnohospodárstvo. Podľa aktuálnych údajov Českej národnej banky predstavovali príjmy z cestovného ruchu v roku 2019 cez 167 mld. Korún.