Travel Photographer of the Year

V rámci nových technológií, cestovania a pohľadu na svet okolo nás, žijeme dobu, ktorú môžeme nazvať aj Dobou fotografickou. Väčšina z nás má pri sebe mobilné zariadenie s dokonalým fotoaparátom. Fotoaparát s technickými možnosťami, o ktorých sa v minulosti mohlo profesionálnym fotografom iba snívať. A tak zaznamenávame život okolo nás. Každú chvíľu a skoro pri každej príležitosti. Napriek tomu, nie každá, technicky zvládnutá fotografia, je aj dobrou, dokonalou  fotografiou.
Na to sú dôležité dva predpoklady – presné načasovanie záberu a hlavne  – správne oko !
Jedinečné oko fotografa, ktoré zaznamená to, čo väčšina z nás nevidí.
Roky 2016 a 2017, boli z pohľadu výberu poroty v súťaži Travel Photographer of the Year, pomerne chudobné na dobré oči.  Rok 2018 z pohľadu tejto istej poroty tiež nebol výnimkou. Zo 142 krajín a 20.000 účastníkov, bol vybraný len jediný fotograf a ocenený titulom Travel Photographer of the Year – Stefano Pensotti.
Veď nakoniec posúďte sami.
Nám sa zdajú byť skvelé všetky – ale my zase nemusíme mať to správne oko.