Čo je prach? Ako vzniká?

Prach je všeobecné meno pre tuhé častice s priemerom menším ako 500 mikrometrov a všeobecnejšie: pre jemne oddelenú hmotu. Pozemská atmosféra obsahuje prach z rôznych zdrojov ako je pôdne prach naviaty vetrom, sopečné erupcie a znečistenia. Vzdušný prach je považovaný za aerosól. Môže ovplyvniť vyžarovanie atmosféry a mať značný vplyv na podnebie. Ak je navyše prach zložený z horľavej látky, ako je tomu v prípade múky a uhoľného prachu, môže predstavovať riziko výbuchu.

Prach je zodpovedný za niektoré choroby pľúc, predovšetkým u baníkov.

Domáci prach

Častice domáceho prachu sú vytvárané predovšetkým domácimi obyvateľmi odpadávaním kožných buniek; časť domáceho prachu pochádza z atmosférického prachu zvonku. Pozorovanie prachových častíc v priamom slnečnom svetle môže odhaliť tvar háčika.

Hmyz a iná drobná fauna môže mať na prach vzájomný účinok, ktorý má záporný vplyv na ľudských obyvateľov bytu a celkovo domu. Preto je v mnohých podnebných podmienkach vhodné udržiavať mierny prievan vzduchu nechávaním dverí a okien pootvorených. Po opustení domu sú častice odnesené vetrom či rozložené slnečným svitom. Riadenie prachu a priechodu vzduchu je kľúčové v chladnom podnebí, ktoré podporuje sklon nepriedušne uzatvoriť aj malé medzery a tým zamedziť akémukoľvek vniknutiu čerstvého vzduchu do domu.

Tvorbu prachu ovplyvňujú domáce roztoče. Všeobecne sú prítomné na každom povrchu i vo vzduchu. Domáce roztoče sa živia časticami organickej hmoty, tvoriace hlavnú zložku domáceho prachu. Vylučujú enzýmy pre trávenie prachových častíc. Enzýmy a stolice roztočov sa stávajú súčasťou domáceho prachu a môžu prebúdzať u ľudí alergickú reakciu. Prachovým roztočom sa darí vo vláknach postelí, nábytku a kobercov.

Častice tvoriace domáci prach sa ľahko stávajú vzdušnými. Preto je treba venovať odstraňovanie prachu pozornosť, pretože činnosť, ktorej cieľom bolo odstrániť prach, ho môže namiesto toho iba urobiť vzdušným.

Domáci prach možno odstrániť nasledujúcimi postupmi: vytieraním, stieraním či zmetením rúk, látkou alebo špongiou, prachovkou či metlou, alebo saním do klasického vysávača, či može veľmi pomôcť priemyselný vysávač s kvalitným filtrom. Pri týchto činnostiach, v prípade že nepoužívame kvalitný filter, môže časť prachu skončiť v pľúcach aktéra.

Nie je bez zaujímavosti, že určité malé percento v našich domácnostiach môže tvoriť aj kozmický prach: Jedná sa o častice medziplanetárnej hmoty menšie ako 1 mm, ktoré voľne plávajú vesmírom. Na Zemi ich každoročne dopadne asi 40 000 ton, a priemerne tak na metri štvorcovom zemského povrchu nájdeme jedno zrnko kozmického prachu.

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prach

Foto: Depositphotos