Poradíme vám, ako správne urobiť pokládku dlažby

Chyby, ktoré by mohli vzniknúť pri kladení dlažby, môžeme eliminovať už pri výbere dlažby.
Dôležité je vedieť, či kupujeme gres alebo keramiku. Gres je na rezanie a brúsenie náročnejší. Pri kúpe keramickej dlažby je potrebné vyberať dlažbu rovnakého kalibru (skutočný rozmer dlažby) a rovnakej kvalitatívnej triedy (najkvalitnejšia je prvá trieda) vyrobenú v jednej výrobnej várke.

Kladenie dlažby patrí medzi práce, ktoré si vyžadujú zručnosť. Aj najmenšia nepresnosť pri kladení sa odrazí na celkovom vzhľade podlahy. Dôkladná príprava podkladu, správny postup práce a výber vhodného materiálu sa podieľajú na skvelom výsledku. Samozrejme odporúčame si vybrať vhodný leveling systém

Dôležitý je stupeň oteruvzdornosti, ktorý sa označuje skratkou PEI a má päť stupňov. Čím je dlažba odolnejšia, tým je stupeň PEI vyšší. Pre kúpeľne a toalety sa odporúča dlažba zaradená minimálne do tretej triedy. Kvalitná dlažba by mala mať stupeň tvrdosti číslo 5.

Ďalším parametrom je nasiakavosť, ktorá sa udáva v percentách. Pri výbere dlažby do kúpeľne je dôležité, aby mala protišmykovú úpravu. Kvalitná a dobre položená dlažba má životnosť minimálne dvadsať rokov. Farba a vzor dlažby a spôsob jej uloženia môžu priestor opticky zväčšiť, zmenšiť, zúžiť, rozšíriť, rozdeliť alebo spojiť. Pri kúpe rátajte s rezervou a zaobstarajte si aspoň o 15 – 20 % dlažby viac.

Nekvalitne pripravená podkladová plocha môže vzniknúť nerovnomerným nanesením lepidla alebo krivosťou podlahy. V dôsledku toho sa dlažba odlepuje, praská, sú viditeľné výškové rozdiely medzi jednotlivými dlaždicami a vypadáva škárovacia hmota. Dôležité je podlahovú plochu zbaviť mastnoty a prachu a plochu vyrovnať vyrovnávacou stierkou pomocou laty s libelou. Pri nanášaní lepidla si pomáhame hrebeňovými stierkami. Lepidlo nanášame len na malú časť podlahy a dávame pozor, aby sa pod obkladačku nedostal vzduch.

Keď vylúčime vznik nepravidelných škár kúpou kalibrovanej dlažby, musíme dbať na jej pravidelné kladenie. Rovnomerné škáry medzi jednotlivými dlaždicami dosiahneme pomocou dištančných krížikov, ktoré po zatvrdnutí lepidla ľahko vyberieme.

Hrčky, alebo jamky, ktoré rušia optický vzhľad škáry môžu vzniknúť zlým nanesením, výberom alebo prípravou škárovacej hmoty, preto sa pri kúpe poraďte s odborníkmi a dodržiavajte uvedený návod. Starostlivý výber lepidla sa vyžaduje pri kladení dlažby na podlahové kúrenie, kedy sú potrebné špeciálne lepidlá odolávajúce zmene teploty.

Častou chybou pri kladení dlažby je zlý výber farby škárovacej hmoty. Podlaha a dlažba sú extrémne namáhané a prichádzajú do styku s množstvom nečistôt. Škárovacia hmota časom stráca svoj pôvodný odtieň, čo pôsobí neesteticky. Ak to dovoľuje farba dlažby, vyberáme radšej škárovaciu hmotu sivej farby alebo zemitých odtieňov, na ktorých nevidno nečistoty.

Neesteticky pôsobia aj neodborne rezané dlaždice s ostrými a nerovnomernými hranami. Na rezanie dlaždíc z gresu je najlepšie používať pákovú rezačku. Na keramickú dlažbu sa môže použiť rezač skla s diamantom. Rezanú hranu treba zabrúsiť.

Častým problémom je vysekávanie otvorov do dlažby pre rozvody inštalácií. Chybou je, ak sa otvor vyštiepava kliešťami. Vhodným riešením pre atypické otvory v dlažbe je ich vyrezávanie kotúčovou rozbrusovačkou alebo vyvŕtanie vykružovacím vrtákom.

Estetickou chybou je, ak pri kladení dlažby vyhotovíme najprv vertikálny obklad sokla a následne kladieme dlažbu. Potrebné je najskôr položiť dlažbu, pretože škára, ktorá v mieste styku vznikne, je menšia.

Pri obkladaní sokla ukladáme orezanú hranu smerom nadol, prípadne používame ukončovaciu plastovú alebo kovovú lištu.

V miestnostiach, kde ani jeden uhol nie je pravý pôsobí dlažba kladená rovnobežne so stenou veľmi rušivo. V takomto prípade sa odporúča klásť dlažbu diagonálne, okrem iného to opticky zväčšuje priestor.

Pri dláždení plochy, ktorej šírka alebo dĺžka je väčšia ako štyri metre je potrebné vyhotoviť dilatačné škáry. V opačnom prípade môžu vznikať v škárach praskliny, najmä na miestach, kde sú nosné steny. Dilatačné škáry môžeme prekryť kovovými alebo plastovými prechodovými lištami.

Viac informácií nájdete tu: https://bit.ly/3cHJEqR
Zdroj: https://lepsiebyvanie.pluska.sk/

Zdroj fotografií: Deposiphotos
Fotografie sú ilustračné