ONLINE MAGAZIN

Nemecko je v počte prenocovaní slovenských hostí už 19,2 percenta nad úrovňou spred pandémie

Nemecko je medzi slovenskými turistami čoraz obľúbenejšie. V období od januára do novembra 2022 bolo v Spolkovej republike zaznamenaných presne 579 062 prenocovaní (vrátane kempingov) zo Slovenska. To zodpovedá nárastu o 47,9 % v porovnaní s rokom 2021, keď Nemecko za prvých jedenásť mesiacov zaznamenalo 391 523 prenocovaní slovenských hostí. Podľa údajov Spolkového štatistického úradu je tak Slovensko už o 19,2 % nad úrovňou spred pandémie v roku 2019, keď bolo v porovnateľnom období dosiahnutých 485 601 prenocovaní.

„Tento skvelý výsledok nám ukazuje, že Slováci oceňujú najmä kvalitný cestovný ruch, rozmanitú kultúrnu ponuku malých miest a metropol Turistickej krajiny Nemecko v kombinácii s dobrou dostupnosťou. Okrem toho je na Slovensku čoraz väčší záujem o udržateľné ponuky priaznivé k životnému prostrediu,“ vysvetľuje Laszlo Dernovics, vedúci zahraničného zastúpenia pre Rakúsko a Slovensko a regionálny manažér pre juhovýchodnú Európu Nemeckej turistickej centrály.

Fotografia na titulke: Zámok Neuschwanstein, Nemecko / depositphotos /

 

O Nemeckej turistickej centrále (DZT)

Nemecká turistická centrála (DZT) je národnou organizáciou cestovného ruchu. Zastupuje Nemecko ako turistickú destináciu v mene Spolkového ministerstva hospodárstva a ochrany životného prostredia a je ním financovaná na základe uznesenia nemeckého Spolkového snemu. V úzkej spolupráci so svojimi partnermi z nemeckého cestovného ruchu, spolkami a združeniami, ako aj podnikateľmi vyvíja DZT stratégie a marketingové kampane s cieľom budovať pozitívny obraz nemeckých turistických destinácií v zahraničí a podporovať incomingový cestovný ruch v Nemecku.

DZT rieši výzvy spojené s reštartom pomocou trojstrannej stratégie obnovy:
– Zvýšenie povedomia o značke a posilnenie profilu značky Turistická krajina Nemecko so zameraním na udržateľnosť a ochranu životného prostredia
– manažovanie vzťahov a prenos know-how na podporu odvetvia cestovného ruchu, v ktorom dominujú malé a stredné podniky, a
– cielený prieskum trhu a analýza meniaceho sa dopytu zákazníkov ako základ pre opatrenia založené na dôkazoch.

Die DZT hat während des Lockdowns durch antizyklisches Marketing den Dialog mit Kunden aufrechterhalten, veränderte Präferenzen in die Kommunikation aufgenommen und somit Empathie und Inspiration vermittelt.

Zameranie na udržateľnosť a digitalizáciu
DZT podporuje udržateľný cestovný ruch zameraný na budúcnosť v súlade s cieľmi spolkovej vlády. Zameriava sa na otázky udržateľnosti a digitalizácie. Otázka udržateľnosti je ústrednou témou už viac ako desať rokov a strategicky sa ňou zaoberajú všetky oddelenia spoločnosti. Organizácia uplatňuje trojpilierovú stratégiu, ktorá kombinuje externý prenos poznatkov a prístup ku komunikácií s internou firemnou iniciatívou v oblasti udržateľnosti. DZT sa zaoberá budúcnosťou zodpovedného cestovného ruchu tým, že v medzinárodnej konkurencii prezentuje Nemecko ako destináciu s udržateľnou a inkluzívnou ponukou. S vypuknutím pandémie Covid-19 sa posun hodnôt smerom k väčšej sociálno-ekologickej zodpovednosti pri medzinárodnom cestovaní zintenzívnil.

DZT je priekopníkom v zavádzaní imerzívnych technológií (virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita), využívaní konverzačných rozhraní (napr. hlasových asistentov) a aplikácií umelej inteligencie, napríklad v chatbotoch. Na zabezpečenie viditeľnosti turistických ponúk na marketingových platformách s podporou umelej inteligencie koordinuje DZT spoločný projekt otvorených údajov nemeckého odvetvia cestovného ruchu s cieľom vytvoriť tzv. “knowledge graph”.

DZT má 25 zahraničných zastúpení a riadi ich zo svojho sídla vo Frankfurte nad Mohanom.
Online-Pressecenter www.germany.travel.

Mohlo by vás zaujímať:

Architektúra Náš tip Tlačová správa

Brnianske Vodojemy Žlutý kopec sa otvoria v celej svojej kráse!

Tretí mesiac v roku, tri vodojemy, tri dni! Mágia Vodojemov Žlutý kopec pritiahla od ich otvorenia tisíce návštevníkov. Všetky tri nádrže aj s návštevníckym centrom a revitalizovaným parkom sa verejnosti otvoria na Svetový deň vody, 22. marca 2024. Oficiálne otvorenie za prítomnosti zástupcov mesta Brna prebehne 21. marca. Celý nasledujúci víkend budú návštevníkov čakať pôsobivé […]

Čítať ďalej
Cestovanie Náš tip Radíme Vám Tlačová správa

Cestovný ruch v Česku naberá na sile, počet turistov sa vlani dostal na predcovidové čísla.

V Česku sa v minulom roku ubytovalo v hromadných ubytovacích zariadeniach takmer 10 miliónov zahraničných turistov (43,3 % z celkového počtu). Ďalších takmer 12,5 milióna hostí tvorili samotní Česi (56,7 %), ktorí sa rozhodli stráviť dovolenku v domácich ubytovacích zariadeniach. Celkovo tak vlani počet turistov, ktorí do Česka zamierili, presiahol 22 miliónov a narástol medziročne […]

Čítať ďalej
Architektúra Cestovanie Osobnosti Lines outdoor

Mestá, ktoré stoja za to spoznať – Pardubice

So vznikom Československa bol spätý veľký kultúrny rozvoj Pardubíc, ktorý investorov a architektov motivoval k opusteniu historizujúcich slohov a otvoril cestičky a smer  medzivojnovej avantgarde. Aj značný rozvoj neďalekého Hradca Králové inšpiroval pardubických  politikov a podnikateľov k veľkým urbanistickým zmenám. Hodnotný urbanistický návrh získali Pardubice predovšetkým v pásme okolo námestia Republiky a Jahnovy třídy. Architektonické zaujímavosti 20. století […]

Čítať ďalej