ONLINE MAGAZIN

Brno – v tomto meste žiadna nuda neexistuje

Nuda v Brne – názov českého filmu, ktorý sa vžiadnom pripade nedá spájať s týmto mestom.

Práve naopak.

Je zábavne, kultúrne, moderné a je vždy pripravené ponúknuť svojim návštevníkom niečo zaujímavé a nevšedné.

Aj preto sme pripravení vám sprostredkovať informácie a ponuky, ktoré toto mesto svojím návštevníkom ponúka. Počas troch dní sme návštivili s redakciou Slovak Lines magazínu miesta, ktoré nás oslovili a určite vám, našim čitateľom odporúčame tieto miesta navštíviť.

 

Zelný trh / Kapustový trh /

Zelný  trh je jediným miestom v Českej republike, na ktorom zákazníci nájdu takmer celý rok, šesť dní v týždni,  široký sortiment lokálnej i dovozovej poľnohospodárskej produkcie.

Trhovisko sa rozkladá na námestí v historickom centre mesta. Jeho história siaha až do 13. storočia, kedy nieslo názov Horný trh, ktorého súčasťou bol aj Hydinový, Hrnčiarsky a Vetešnický trh.

V súčasnej dobe je tu vytvorených 130 miest na predaj ovocia, zeleniny, kvetov, sadeníc, korenia, medu a ďalších farmárskych výrobkov.
V hornej časti trhoviska ponuku dopĺňa predaj drobného občerstvenia, predovšetkým v letných mesiacoch to sú predajcovia zmrzliny a nápojov.

Zákazníci na trhu nájdu ako lokálne výpestky drobných poľnohospodárov, ktorých sa za sezónu objavia okolo tridsiatky, tak prebytky zo záhradiek. Predajcovia tohto sortimentu majú povinnosť označiť svoj predajný stánok tabuľkou so zelenými pruhmi. Kapacitu trhu dopĺňajú obchodníci ponúkajúci prekúpený sortiment, ich stoly sú označené tabuľkou s pruhmi oranžovými.

Predajná sezóna obvykle začína v januári a končí v polovici novembra, keď stánky s ovocím a zeleninou vystriedajú adventné trhy. Kapustový trh je v prevádzke od pondelka do piatku od 6.00 do 18.00 hodín, v sobotu od 6.00 do 14.00 hodín, aktuálne informácie nakupujúci nájdu na webe Trhynazelnaku.cz a rovnomennej facebookovej stránke Trhy na Zelňáku

Foto: Viktor Cicko
VIac info tu: https://bit.ly/3i8Xklw
Zdraoj: https://www.brno-stred.cz/

Vodojemy na Žlutém kopci

Štvorica unikátnych vodojemov z prelomu 19. a 20. storočia
V blízkosti samotného centra Brna sa na Žltom kopci pod rozsiahlou trávnatou plochou nachádzajú historické vodojemy.
Mesto využívalo po stáročia vodu z rieky Svratky a aj napriek rozšíreniu vodovodu roku 1853 čoskoro prestalo množstvo a kvalita dodávanej vody stačiť. Roku 1863 teda bola vypísaná súťaž na výstavbu vodovodu nového. Zo štyroch ponúk bolo v roku 1869 prijaté najvýhodnejšie riešenie podľa projektu londýnskeho staviteľa Thomasa Docwry.

Stavba úpravne vody na Žltom kopci začala na jeseň roku 1869. Tehly na výstavbu boli pálené priamo v Brne a konštrukcia sa zaobišla bez použitia ocele, dreva alebo železobetónu, čo vyvolalo nutnosť rôznych druhov zaklenutia, a teda veľmi pôsobivý dojem podzemného labyrintu. )
Za zmienku tiež stojí, že nepriepustnosť tehlového vodojemu bola podporená obalom z ílu. Stavba bola dokončená v roku 1872. Na prelome 19. a 20. storočia boli vodojemy doplnené o dve betónové nádrže a celkom tak mali vodojemy objem viac ako 20 tisíc kubických metrov.

Činnosť vodojemov bola ukončená v roku 1997, kedy boli odpojené od vodovodnej siete. Tieto podzemné siene pôsobia ako z iného sveta dávno zaniknutých civilizácií alebo z počítačovej hry. Bývajú dokonca nazývané obdobou istanbulských cisterien Yerebatan. V druhej polovici októbra 2022 mesto Brno a jeho príspevková organizácia TIC BRNO otvoria dva unikátne tehlové vodojemy pre verejnosť a na účely filmového natáčania.

Vodojemy na Žltom kopci sú technickou pamiatkou a unikátnym industriálnym priestorom. Ich sprístupnenie je súčasťou projektu Brno INdustrial.

Foto: Viktor Cicko:

Viac informácií na: https://bit.ly/3gzlPI6

Zdroj: https://podzemibrno.cz/

 

Hotel Avion

AVION je novo zrekonštruovaný designový hotel v samotnom srdci mesta Brna. Nachádza sa v historickom centre na ulici Česká.

Ponúka komfortné ubytovanie v 37 izbách (77 lôžok) v rôznych kategóriách, hotelovú reštauráciu a kaviareň, múzeum a vyhliadkovú terasu.

Ide o jeden z najužších hotelových komplexov v Európe, ktorý vznikol podľa plánov českého architekta Bohuslava Fuchsa. Desaťposchodová radová budova, postavená na úzkej a hlbokej parcele s rozmermi 8 x 34 m, je vysoká 40 metrov, čo dodnes umožňuje fascinujúci pohľad na hrad Špilberk, katedrálu sv. Petra a Pavla na Petrove a celé mesto Brno z terasy na najvyššom poschodí. Budova je výnimočnou stavbou a národnou kultúrnou pamiatkou.

Spolu s brnenskou vilou Tugendhat patrí ku skvostom funkcionalistickej architektúry.

Vo svete sa o Avione ako o World Monumente funkcionalizmu učia na fakulte architektúry vysokých škôl od New Yorku až po Japonsko.

Z histórie:

V deväťdesiatych rokoch 19. storočia sa vo vtedajšej Rudolfsgasse (po roku 1918 premenovanej na Česká) v č. 20 nachádzal hostinec. Jeho neskorší majiteľ Ignác Kostelecký bol ešte v roku 1891 hostinským v Novom Meste na Morave.
Neskôr, zrejme v prvej polovici 90. rokov, prešiel do Brna a po nejakej dobe zakúpil, prebudoval a premenoval hostinec na Rudolfsgasse č. 20 na Hostinec u Kosteleckých. Stalo sa to najneskôr v roku 1898, ako dokazuje zápis v matrike.

V dvadsiatych rokoch bol hostinec U Kosteleckých miestne obľúbenou a prosperujúcou lokalitou.

Po smrti Ignáca Kosteleckého (~1923) zdedil hostinec na Českej ulici č. 20 jeho syn Miroslav. Vďaka otcovej inšpirácii a vlastnej aktivite zadal projekt prestavby hostinca na hotel s reštauráciou, barom a kaviarňou u architekta Bohuslava Fuchsa.
Stavba s priečelným frontom len 8 metrov bola realizovaná v rokoch 1927–1928. Od začiatku slúžila ako hotel s 50 izbami, na prízemí bola kaviareň a bar.

Dňa 23. marca 1964 bola budova zapísaná na zoznam nehnuteľných pamiatok. Od 80. rokov prebiehali čiastočné opravy, pri ktorých však boli tiež necitlivými zásahmi odstránené prvky pôvodného vybavenia. Dlhodobo sa jej stav zhoršoval.

Hotel v roku 2005 zakúpil od reštituentov Stanislav Berousek. V roku 2010 bol hotel Avion zaradený na zoznam národných kultúrnych pamiatok Českej republiky.
Majiteľ ho uzavrel na vykonanie rekonštrukcie podľa projektu architektky Evy Jiřičnej. Nepodarilo sa mu však zhromaždiť potrebné financie, napr. v roku 2009 neúspešne žiadal o dotáciu z Regionálneho operačného programu Juhovýchod. Chcel hotel aj predať, nenašiel však kupca.

Začiatkom augusta 2016 bol ohlásený zámer majiteľa hotela Stanislava Berouska od jesene toho istého roku začať rekonštrukciu. Kvôli finančnej náročnosti však musel upustiť od pôvodne ambiciózneho projektu Evy Jiřičnej v odhadovanej cene okolo 80 miliónov korún. Podľa zámeru by sa niektoré časti mali priblížiť k pôvodnej podobe z roku 1928, zatiaľ čo iné by mohli byť modernizované, novo by malo vzniknúť malé múzeum a vyhliadková terasa na streche štyridsaťmetrovej budovy.

 

KOSTNICE U SV. JAKUBA

Počtom nájdených ostatkov druhá najväčšia v Európe, hneď po tej parížskej

Kostnica, ktorú nájdete pod kostolom sv. Jakuba, je pietnym miestom s mystickou atmosférou. Slúžila na ukladanie kostrových pozostatkov z hrobov, do ktorých potom mohli byť pochovávaní ďalší ľudia.

Zabudnuté pohrebisko

Počet tu pochovaných ľudí sa odhaduje na viac ako päťdesiat tisíc. Cintorín pri kostole sv. Jakuba na dnešnom Jakubskom námestí existoval už začiatkom 13. storočia. Rovnako ako ďalšie mestské cintoríny bol založený vo vnútri hradieb, ktoré bránili jeho neskoršiemu rozširovaniu. Kapacita čoskoro prestávala potrebám rastúceho mesta stačiť, a preto musel byť zavedený výmenný systém pochovávania: po uplynutí desiatich až dvanástich rokov od pohrebu bol hrob otvorený, ostatky vyňaté a na rovnaké miesto bol uložený ďalší zosnulý.

Obsah pôvodných hrobov sa presúval do špeciálnych podzemných objektov – osárov alebo kostníc. K ich rýchlemu zapĺňaniu dochádzalo aj z dôvodu častých epidémií moru a cholery, ktoré obyvateľstvo mesta doslova decimovali. Jozefínske reformy viedli v roku 1784 k zrušeniu kostolných cintorínov z hygienických dôvodov. Ostatky z hrobov boli uložené do krypty, cintorínsky múr strhnutý, priestranstvo okolo kostola vydláždené nepotrebnými náhrobkami a kostnica pomaly upadla do zabudnutia.

Dnes je Kostnica pri sv. Jakuba turistickou atrakciou a zároveň pietnym miestom. Prehliadku umocňuje autorská hudba brnenského skladateľa Miloša Štedróna zložená špeciálne pre tento priestor.

 

 

ART DESIGN FASHION

Budova Umeleckopriemyselného múzea Moravskej galérie získala nový koncept: ART DESIGN FASHION.
Predsiela ním, že múzeum sa venuje nielen samotnému dizajnu, ale aj móde a vzťahu dizajnu a umenia. Návštevníkov čaká stála expozícia, výstavy aj nové zázemie, ktoré exkluzívne pre Moravskú galériu pripravili poprední českí dizajnéri. Zmenená podoba Umeleckopriemyselného múzea v Brne predstavuje pomyselnú výkladnú skriňu českých dizajnérov a ich produktov. Tento mnohovrstevnatý koncept nemá čo do rozsahu a kvality v Českej republike obdoby.

Pri úpravách interiéru išlo galérii predovšetkým o zakomponovaní myšlienky prezentácie súčasných dizajnérov prostredníctvom ich návrhov interiérových prvkov a priestorov. Do príprav tak galérie zapojila Maxima Velčovského, Radka Wohlmutha a štúdio edit!, Evu Eisler, Davida Karáska, štúdio Olgoj Chorchoj alebo Marka Štefana.

Mohlo by vás zaujímať:

Architektúra outdoor Príroda Radíme Vám

JASKYŇA DRINY, TURISTICKÉ CHODNÍKY AJ SMOLENICKÝ ZÁMOK ZOSTÁVAJÚ OTVORENÉ POČAS JESENE

Objavovať jednoduché turistické trasy a cyklotrasy, ktoré sú vhodné aj pre rodiny s deťmi, môžu návštevníci Malých Karpát nad obcou Smolenice. Zaujímavé turistické miesta ako Smolenický zámok či Jaskyňa Driny zostávajú otvorené aj počas mesiaca október.    Na nenáročnú turistiku či cyklotúry, počas stále pretrvávajúcej teplej jesene, sú vhodné dobre prístupné trasy v Malých Karpatoch v okolí obce […]

Čítať ďalej
Architektúra Cestovanie Náš tip outdoor Príroda

Nechajte prehovoriť príbehy!  Česka Vysočina má čo povedať

Cestovanie VYSOČINA Hornatý región, v ktorom nájdete množstvo pozoruhodnej histórie. Hrady, zámky, kostoly, veľké kláštory, múzea a aj rôzne zaujímavosti. Vysočina je kraj v Česku na pomedzí Čiech a Moravy. Má najvyšší počet UNESCO pamiatok v Českej republike. Spoznajte aj menej známe regióny! Jihlava – centrum kraja Vysočina Leží na rieke Jihlava v nadmorskej výške 460-700 metrov […]

Čítať ďalej
Cestovanie Film Náš tip outdoor Radíme Vám

Kde leží pravda o indiánoch a kovbojoch?

„Kovboji na koni v žiare zapadajúceho slnka, drsní muži s chuťou dobývať a prežiť. Na druhej strane indiáni, tajomní a zvláštni obyvatelia divočiny s mystickými rituálmi.“ Toto sú obrazy, ktorými nás fascinuje Divoký Západ v románoch a filmoch. Ale koľko z týchto romantických predstáv je pravdivých? Je čas odhaliť skutočnú históriu Divokého západu a jeho legendárnych postáv. Nový […]

Čítať ďalej