ONLINE MAGAZIN

‚Embrace German Nature‘: Objavte prírodné krásy Nemecka

Udržateľné cestovanie a prázdniny v prírode sú v kurze.

Podľa prieskumu Nemeckej turistickej centrály (DZT) medzi 259 CEOs /Key Accounts z medzinárodného cestovného ruchu očakávajú viac ako tri štvrtiny vrcholových manažérov v nasledujúcich troch rokoch vyšší dopyt v tomto segmente.
DZT zaznamenala tento vývoj dopytu u  potenciálnych cestujúcich do Nemecka a vytvorila globálnu kampaň ‚Embrace German Nature‘, ktorá bude bežať od polovice apríla na deviatich európskych regionálnych trhoch.

Názov: Wittmund: Krajina na plytčine s hrádzou; turistické censtrum Wattwanderzentrum Ostfriesland  Zdroj: DZT
Copyright: Florian Trykowski

‚Embrace German Nature‘ prezentuje originálne krajinné oblasti s cieľom nadchnúť turistov, ktorí milujú prírodu a voľný čas, pre destináciu Nemecko. Stredobodom je autenticky a individuálne zažiť to najlepšie z prírody a objaviť doteraz málo známe regióny.

Hlavnými prvkami kampane sú kreatívne obsahové náplne, ktoré budú združené na Microsite ako zdroj inšpirácie. K dispozícii bude prístup k filmu v rámci kampane. Ako nový digitálny nástroj používa DZT po prvýkrát video s 8D zvukovým dizajnom, ktorý simuluje zvukovú kulisu prírodných oblastí, teda mora, hôr, lesa/lúky, či riek/jazier z ôsmich rôznych smerov.
Microsite naviguje návštevníkov k podrobnému obsahu na stránke germany.travel, ktorý prezentuje turistickú ponuku prírodných krajín, turistických ciest, cyklotrás a liečivých kúpeľov. „Vyhľadávač obľúbených miest“ uľahčuje užívateľom orientáciu v ponuke a zavedie ich rovno k preferovaným destináciám. ‚

Embrace German Nature‘ prebieha podľa princípu Social First s pomocou Carousel Ads za účelom zapojenia partnerov. Okrem toho sa používajú aj skrátené verzie filmu a videí v kampani. Osobitnú úlohu pri rozprávaní príbehov zohráva osem ambasádorov a ambasádoriek kampane, s ktorými DZT pozýva návštevníkov, aby objavili osobitosti prírodných krajín a ich obyvateľov.

O DZT
Nemecká turistická centrála (DZT) je národný „tourist board“ Nemecka. Z poverenia Spolkového ministerstva hospodárstva a ochrany klímy zastupuje turistickú krajinu Nemecko a na základe uznesenia Nemeckého spolkového snemu ju toto ministerstvo podporuje.
V úzkej spolupráci so svojimi partnermi z nemeckého cestovného ruchu, zväzov a podnikov z hospodárstva, vypracúva DZT stratégie a marketingové kampane, aby posilňovala pozitívny imidž nemeckých turistických destinácií v zahraničí a podporovala cestovný ruch do Nemecka. DZT čelí výzvam v dôsledku pandémie koronavírusu pomocou stratégie na zotavenie, ktorá pozostáva z troch oblastí:

– zvýšenie povedomia o značke a posilnenie profilu značky turistickej krajiny Nemecko
– manažment vzťahov a prenos know-how na podporu cestovného ruchu, ktorý ovplyvňujú hlavne stredne veľké podniky
– cielený prieskum trhu a analýza dôsledkov pandémie ako základ pre ďalšie opatrenia, ktoré vychádzajú z evidencie DZT počas lockdownu udržiavala dialóg so zákazníkmi pomocou anticyklického marketingu, zapracovala zmenené preferencie do komunikácie a tým sprostredkovala empatiu a inšpiráciu.

Názov: Sächsische Schweiz – Saské Švajčiarsko: hradba v národnom parku Zdroj: DZT Copyright: Francesco Carovillano
Názov: Sächsische Schweiz – Saské Švajčiarsko: hradba v národnom parku Zdroj: DZT Copyright: Francesco Carovillano

Ťažiskové témy udržateľnosť a digitalizácia
DZT podporuje udržateľný a perspektívny cestovný ruch v súlade s cieľmi spolkovej vlády. Zameriava sa pritom na témy udržateľnosti a digitalizácie.
Téma udržateľnosti je viac než jedno desaťročie ústrednou témou, ku ktorej pristupujeme vo všetkých oblastiach spoločnosti strategicky a medzirezortne.
Organizácia pritom uplatňuje stratégiu troch pilierov, ktorá spája externý prenos znalostí a podporný prístup v komunikácii s internou iniciatívou udržateľnosti.

Vďaka DZT zaujíma turistická krajina Nemecko v medzinárodnej konkurencii miesto destinácie s udržateľnými a inkluzívnymi ponukami v zmysle zodpovedného turistického ruchu, ktorý je témou budúcnosti. S vypuknutím pandémie koronavírusu došlo k výraznému posunu hodnôt v medzinárodnom postoji k cestovaniu s dôrazom na sociálno-ekologickú zodpovednosť. DZT je priekopníkom v implementácii imerzívnych technológií (virtual, augmented and mixed reality), vo využívaní konverzačných rozhraní (napr. jazykových asistentov) a aplikácií s podporou umelej inteligencie, napr. ChatBots. Na zviditeľnenie turistických ponúk na propagačných platformách s podporou umelej inteligencie koordinuje DZT spoločný open data-projekt nemeckého turizmu za účelom vytvorenia znalostného grafu. DZT má zastúpenia v 27 krajinách, ktoré a riadi zo svojej centrály vo Frankfurte nad Mohanom.

DZT spúšťa globálnu kampaň ‚Embrace German Nature‘ – reštart so zameraním na Národné prírodné krajiny a udržateľné zážitky z dovolenky

Nemecká turistická centrála (DZT) naďalej posilňuje svoju angažovanosť s cieľom zabezpečiť Nemecku pozíciu udržateľnej destinácie v medzinárodnej konkurencii. Spustením novej globálnej kampane ‚Embrace German Nature‘ upriamuje záujem potenciálnych dovolenkujúcich v Nemecku na Národné prírodné krajiny a udržateľné zážitky z dovolenky vo vidieckych regiónoch.
Petra Hedorfer, predsedníčka predstavenstva DZT: „Na pozadí pandémie koronavírusu, ktorá trvala dva roky, si ľudia viac začali ceniť pozornosť, udržateľnosť a túžbu po nedotknutej prírode. ‚Embrace German Nature‘ je kontinuálnou aktualizáciou nášho marketingu kampaní, ktorým sa stále snažíme vyzdvihnúť „prírodu a oddych“ a „udržateľnosť“ ako ústredné prvky našej značky. Aktuálne je Nemecko podľa IPK International na druhom mieste ako prírodná destinácia u Európanov spomedzi ciest po celom svete.

A štúdia Destination Brand 21 od Inspektour dokazuje, že na dôležitých zdrojových trhoch pre náš incoming vnímajú turisti Nemecko ako vhodnú destináciu pre dovolenku na vidieku resp. udržateľnú dovolenku. Tieto pozície chceme naďalej posilniť tým, že budeme propagovať dovolenku vo vidieckych regiónoch, ale aj dlhšie cesty a udržateľný pôžitok z cestovania.“

 

‚Embrace German Nature‘ spustíme ako digitálnu kampaň v apríli. Ústrednými prvkami kampane sú film, ale aj nový digitálny nástroj – videá s 8D zvukovým dizajnom.
Podľa Anholt Ipsos Nation Brands Index 2021 (NBI) patrí ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov k najnaliehavejším globálnym výzvam súčasnosti. Nemecko patrí medzi krajiny, ktorým respondenti najviac veria, že tieto výzvy zvládne. V indexe SDG-Index, ktorý odráža pokroky na ceste k dosiahnutiu Sustainable Development Goals, na ktorých sa uzniesla konferencia OSN o zmene klímy, je Nemecko na 4. mieste medzi všetkými členmi OSN.
Podľa najnovších prieskumov IPK International ohľadom dôsledkov pandémie koronavírusu na medzinárodný cestovný ruch plánuje 26 percent cestujúcich na celom svete v roku 2022 dovolenku v prírode, pričom u dovolenkujúcich, ktorí majú namierené za týmto účelom do Nemecka, je to dokonca 30 percent.

Názov: Sylt: Ellenborgen, maják „List-Ost“ v piesočnatých násypoch Zdroj = DZT Copyright = Francesco Carovillano

Po vyhodnotení GTM Expert Panel, kvôli ktorému DZT vykonala vo februári 2022 prieskum medzi 259 CEOs/Key Accounts z medzinárodného cestovného ruchu, pozoruje polovica z nich už teraz mierny posun rezervácií zákazníkov smerom k udržateľným produktom a službám.

V nasledujúcich troch rokoch očakávajú tri štvrtiny z nich vyšší dopyt v tomto segmente. Destinácia Nemecko je v rebríčku udržateľných destinácií z pohľadu expertov na 1. mieste. Asi 30 percent rozlohy pevniny v Nemecku je pod osobitnou ochranou ako Národné prírodné krajiny.
vného ruchu, zväzov a podnikov z hospodárstva, vypracúva DZT stratégie a marketingové kampane, aby posilňovala pozitívny imidž nemeckých turistických destinácií v zahraničí a podporovala cestovný ruch do Nemecka.

Ťažiskové témy udržateľnosť a digitalizácia DZT podporuje udržateľný a perspektívny cestovný ruch v súlade s cieľmi spolkovej vlády.
Zameriava sa pritom na témy udržateľnosti a digitalizácie.

Téma udržateľnosti je viac než jedno desaťročie ústrednou témou, ku ktorej pristupujeme vo všetkých oblastiach spoločnosti strategicky a medzirezortne.
Organizácia pritom uplatňuje stratégiu troch pilierov, ktorá spája externý prenos znalostí a podporný prístup v komunikácii s internou iniciatívou udržateľnosti.

Vďaka DZT zaujíma turistická krajina Nemecko v medzinárodnej konkurencii miesto destinácie s udržateľnými a inkluzívnymi ponukami v zmysle zodpovedného turistického ruchu, ktorý je témou budúcnosti. S vypuknutím pandémie koronavírusu došlo k výraznému posunu hodnôt v medzinárodnom postoji k cestovaniu s dôrazom na sociálno-ekologickú zodpovednosť.

 

DZT je priekopníkom v implementácii imerzívnych technológií (virtual, augmented and mixed reality), vo využívaní konverzačných rozhraní (napr. jazykových asistentov) a aplikácií s podporou umelej inteligencie, napr. ChatBots. Na zviditeľnenie turistických ponúk na propagačných platformách s podporou umelej inteligencie koordinuje DZT spoločný open data-projekt nemeckého turizmu za účelom vytvorenia znalostného grafu. DZT má zastúpenia v 27 krajinách, ktoré a riadi zo svojej centrály vo Frankfurte nad Mohanom

 

 

 

 

 

Obrázok na titulke:
Názov: Prerow: Piesočnaté násypy pri Baltskom mori
Zdroj = DZT
Copyright = Francesco Carovillano

Mohlo by vás zaujímať:

Cestovanie Novinky outdoor Tlačová správa

Do chorvátske Rijeky vyrazia vlaky zo Slovenska trikrát týždenne

Chorvátsko je dlhodobo jednou z najobľúbenejších letných destinácií, kam jazdia statisíce Slovákov a Čechov, a stále populárnejšia je cesta na dovolenku vlakom. Priame vlakové spojenie spoločnosti RegioJet bude v tomto roku premávať zo Slovenska a Českej republiky do chorvátskej Rijeky trikrát týždenne. Čedok spúšťa preto predaj vlakových zájazdov so spiatočnými lístkami, ubytovaním a transfermi, aby si turisti svoju […]

Čítať ďalej
Cestovanie Radíme Vám Tlačová správa

TUI letné cestovateľské trendy 2023

Najobľúbenejšie sú stredomorské destinácie, silný je dopyt po All Inclusive Trend skorých rezervácií je späť a mnohí Slováci a Česi si už aj vybrali, kde strávia letnú dovolenku. Napriek častým podobnostiam v nákupnom správaní oboch národov sa dovolenkové návyky Čechov a Slovákov líšia. Slováci si totiž na dovolenke doprajú o niečo viac ako naši západní […]

Čítať ďalej
Cestovanie outdoor Radíme Vám

Študuj, pracuj a rozvíjaj cestovný ruch na Horehroní!

Horehronie so svojou vstupnou bránou, za ktorú sa pokladá mesto Brezno, ponúka rôzne oblasti, v ktorých sa možno v regióne uplatniť. Významnou oblasťou je práve oblasť cestovného ruchu, ktorá sa pokladá za jedno z najdynamickejších odvetví vôbec. Región Horehronie, s veľkým prírodným potenciálom, kultúrnym bohatstvom a kvalitou poskytovaných služieb, ponúka okrem toho množstvo turistických trás, cyklotrás, lyžiarskych stredísk, atrakcií […]

Čítať ďalej