ONLINE MAGAZIN

73. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie 2021/2022

 

 • Otváracie koncerty 73. sezóny Slovenskej filharmónie sú na programe vo štvrtok a piatok 21. a 22. októbra. Úvodný program zaznie pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina. Sólistom večerov bude fenomenálny izraelský huslista s ukrajinskými koreňmi Vadim Gluzman, ktorý hrá na výnimočnom nástroji „ex-Leopold Auer“ z roku 1690. 73. koncertná sezóna 2021/2022 do 17. júna 2022.
 • Post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie zastáva druhú sezónu Daniel Raiskin, rodák z Petrohradu trvalo žijúci v Amsterdame. Daniel Raiskin je absolvent Petrohradského konzervatória, svoje štúdium si prehĺbil na majstrovských kurzoch u Marissa Jansonsa, Neeme Järviho, Jormu Panulu a Woldemara Nelssona. V súčasnosti je hudobným riaditeľom Winnipeg Symphony Orchestra, hlavným hosťujúcim dirigentom Belehradskej filharmónie a hosťom mnohých popredných orchestrov v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Tichomorí. So Slovenskou filharmóniou spolupracuje od roku 2010.
 • Koncerty všetkých abonentných cyklov sa uskutočnia v priestoroch bratislavskej Reduty, sídla Slovenskej filharmónie – v Koncertnej sieni a Malej sále SF. Koncerty cyklu Hudba v chrámoch sa budú konať v bratislavských kostoloch: v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti) a v Katedrále sv. Martina.

.•  73. koncertná sezóna 2021/2022 ponúka abonentom a návštevníkom 13 koncertných cyklov – Symfonicko – vokálny, cyklus A/B; Hudba troch storočí: cyklus D/E; Populárny cyklus C; Mimoriadne koncerty, cyklus M; Rodinné koncerty, cyklus R; Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie vrátane Filharmonickej škôlky, cyklus HA; Junior koncerty, cyklus J; Organové koncerty, cyklus O, Koncerty Slovenského komorného orchestra, cyklus SKO; Hudba v chrámoch, cyklus S, Hudobná mozaika, cyklus HM; Stará hudba, cyklus SH a koncertný cyklus Klavír a klaviristi, cyklus K    v Malej sále SF.

 • Šéfdirigent Daniel Raiskin pripraví s našimi telesami počas novej sezóny 9 koncertných programov: sedem koncertných dvojíc v hlavných abonentných cykloch (21./22. október, 11./12. november, 9./10. december 2021, 24./25. február, 7./8. apríl, 26./27. máj a 16./17. jún 2022) a dva programy v Populárnom cykle C (23. marec a 8. jún 2022).
 • V 73. koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie bude opäť hosťom sezóny dirigent svetového renomé Juraj Valčuha, bývalí šéfdirigenti SF – Peter Feranec, Emmanuel Villaume, James Judd, mnohí slovenskí dirigenti – Rastislav Štúr, Peter Valentovič, Martin Majkút, Marián Lejava, Martin Leginus, Oliver Dohnányi, pravidelní hostia sezón – George Pehlivanian, Ralf Weikert a Petr Altrichter. Debutovo sa v sezóne predstaviteľ najmladšej dirigentskej generácie v Čechách Jiří Rožeň (1991).
 • Počas 73. sezóny sa všetky telesá Slovenskej filharmónie (SF, SFZ a SKO) predstavia na zahraničných koncertných pódiách. Slovenská filharmónia – Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Česká republika, Slovenský filharmonický zbor – Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Srbsko, Slovenský komorný orchester – Poľsko, Taliansko.
 • V dňoch 24. – 27. novembra 2021 sa v priestoroch Slovenskej filharmónie uskutoční.2. kolo a finále jubilejného 10. ročníka súťaže, venovanej pamiatke slávneho bratislavského rodáka, skladateľa a klavírneho virtuóza. Prvé kolo prebehlo online. Zo 47 klaviristov z troch európskych kontinentov vybrala šesťčlenná medzinárodná porota 15 súťažiacich, ktorí postúpili do 2. kola súťaže, v ktorom sa predstavia samostatnými klavírnymi recitálmi. Jediným slovenským postupujúcim je Pavol Praženica. Do finále postúpia 3. súťažiaci, ktorí sa 27. novembra v rámci cyklu Mimoriadne koncerty predstavia ako sólisti v klavírnych koncertoch s orchestrom Slovenská filharmónia. Súťaž vyvrcholí Slávnostným vyhlásením cien a koncertom víťazov
 • Záznamy vybraných koncertov sú zverejnené na domovskej stránke www.filharmonia.sk
 • Celosezónny bulletin na 73. koncertnú sezónu SF je v predaji v Pokladnici SF.
 • Pokladnica Slovenskej filharmónie, Reduta, Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava, otvorená Po: 9 – 14.00 h, Ut – Pia: 13.00 – 19.00 h. Rezervácie 02/20 47 52 33, e mail: vstupenky@filharmonia.sk
 • Počas celej koncertnej sezóny je možné využívať pohodlný online predaj vstupeniek na webovej stránke www.filharmonia.sk – cez portál NÁVŠTEVNÍK.sk.
 • Väčšina koncertov 73. sezóny Slovenskej filharmónie sa bude konať v režime OTP. vybrané mimoriadne koncerty v režime KZ.
 • V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie môžu nastať zmeny, o ktorých budeme aktuálne informovať na našej webovej stránke www.filharmonia.sk.

 

Šéfdirigent Daniel Raiskin

Tešíme sa na spoločné stretnutia v 73. koncertnej sezóne v priestoroch Slovenskej filharmónie.

KONCERTNÉ CYKLY

Symfonicko-vokálny cyklus

Hlavný abonentný cyklus Slovenskej filharmónie bude v prvom rade patriť koncertom šéfdirigenta Daniela Raiskina a sleduje viacero dramaturgických línií. V prvom rade sú to veľké symfonicko-vokálne diela – zaznejú oratória Óda na radosť Jána Cikkera, Svatá Ludmila Antonína Dvořáka a tiež veľkolepá kantáta Alexander Nevskij Sergeja Prokofieva, všetky s prominentným domácim i zahraničným vokálnym sólistickým obsadením. K nim v neposlednom rade patrí aj Symfónia č. 9 d mol Ludwiga van Beethovena, ktorému jej uvedenie kvôli pandemickým okolnostiam „dlhujeme“ ešte od roku 2020, kedy sme ňou plánovali osláviť 250. výročie jeho narodenia. Osobitnú líniu dramaturgie tak tvoria aj ďalšie aktuálne skladateľské jubileá. Okrem už spomenutého Antonína Dvořáka (180. výročie narodenia, ktoré v tomto cykle podčiarkne aj uvedenie jeho populárnej Symfónie č. 8 G dur) a Jána Cikkera (110. výročie narodenia) si pripomenieme aj 125. výročie úmrtia Johannesa Brahmsa (Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol), ďalej Igora Stravinského (140. výročie narodenia) zaradením jeho suity z baletu Vták ohnivák a brilantnej kompozície Scherzo fantastique a Zoltána Kodályho (140. výročie narodenia) jeho slávnymi Tancami z Galanty. Milovníci veľkorozmerných orchestrálnych partitúr si určite prídu na svoje vďaka Symfónii č. 8 Antona Brucknera, Symfónii č. 5 Gustava Mahlera či Rímskym fontánam a Rímskym píniám Ottorina Respighiho. Dramaturgickou novinkou bude zaradenie skladby Nu.mu.zu od gruzínskeho skladateľa Giju Kančeliho a zaujímavým bude aj záverečný koncert sezóny s čisto anglickým programom, obsahujúcim slávny Koncert pre violončelo a orchester e mol Edwarda Elgara a              poslucháčsky mimoriadne obľúbenú symfonickú suitu Gustava Holsta Planéty. Popri šéfdirigentovi Danielovi Raiskinovi sa publikum môže tešiť okrem iného na dirigentov Jamesa Judda, Georgea Pehlivaniana, Juraja Valčuhu a Petra Altrichtra, ktorých návrat do Bratislavy sú vždy hudobným zážitkom. Okrem vokálnych sólistov v tomto koncertnom cykle privítame aj huslistov Vadima Gluzmana, Daishina Kashimota a Milana Paľu, klaviristov Alexeja Volodina a Evu Varhaníkovú, a tiež violončelistu Alexandra Ramma.

 

Cyklus Hudba troch storočí

Daniel Raiskin na svojom koncerte v cykle Hudba troch storočí predstaví originálnu koncertu dramaturgiu. V jej centre bude Koncert pre harfu a orchester Alexandra Mosolova (so sólistkou Katarínou Turnerovou), doplnený o vrúcne neskororomanticky ladené Snenie Alexandra Skriabina a Symfóniu č. 2 Jeana Sibelia. Neskôr v rámci sezóny v tomto cykle dostanú priestor predovšetkým hosťujúci dirigenti. K orchestru sa vráti Ralf Weikert (okrem iného s výberom z Prokofievoho baletu Rómeo a Júlia), Oliver Dohnányi s rozprávkovou Šeherezádou Nikolaja Rimského-Korsakova a veľkolepou kantátou Carmina burana Carla Orffa. Po viacerých rokoch sa opäť             s naším orchestrom predstaví ruský dirigent Andrej Borejko s Divertimentom z baletu Bozk víly Igora Stravinského a tiež Koncertom pre klavír a orchester F dur Georgea Gershwina (s americkým klaviristom Andrewom von Oeyenom). Opätovný návrat     do Bratislavy si zapíšu aj bývalí šéfdirigenti SF James Judd s klasicisticko-romantickým programom (Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Robert Schumann) a Emmanuel Villaume s Fantastickou symfóniou Hectora Berlioza. Leoš Svárovský uvedie na koncerte Symfóniu č. 3 „Život“ Josefa Bohuslava Foerstra, známy Koncert pre husle a orchester e mol Felixa Mendelssohna Bartholdyho              (s mladým českým huslistom Milanom Al-Ashhabom), ale tiež predohru Overtura festiva slovenského skladateľa Ilju Zeljenku (pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín). Svoj dirigentský debut so Slovenskou filharmóniou absolvuje Jiří Rožeň, mladý český dirigent so sľubne rozbehnutou medzinárodnou kariérou, ktorý uvedie Symfóniu č. 1 g mol „Zimné sny“ Piotra Iľjiča Čajkovského a tiež jeho svetoznámy Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol (s talianskym klaviristom Alexandrom Gadjievom ako sólistom). V čase európskeho turné orchestra SF dostane v rámci cyklu Hudba troch storočí priestor aj Slovenský komorný orchester a náš úspešný husľový virtuóz Dalibor Karvay, ktorí sa spoločne predstavia v cykle Štvoro ročných období Antonia Vivaldiho a tiež Štvoro ročných období v Buenos Aires argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu.

 

Populárny cyklus

V rámci Populárneho cyklu Slovenská filharmónia svojím návštevníkom ponúkne výber tých najznámejších opusov klasickej hudby. Nebude medzi nimi chýbať  hudba jubilujúceho Antonína Dvořáka (Symfónia č. 7 d mol, Koncert pre violončelo a orchester h mol, Symfónia č. 9 e mol „Z nového sveta“), Beethovenova Symfónia č. 7 A dur, hudba z baletov Spiaca krásavica, Labutie jazero a Luskáčik Piotra Iľjiča Čajkovského, Brahmsov Koncert pre klavír a orchester B dur, Symfonické tance          z West Side Story Leonarda Bernsteina, Rozprávka Josefa Suka či piesne z cyklu Chlapcov zázračný roh Gustava Mahlera. Za dirigentský pult sa postaví Daniel Raiskin, Ondrej Olos, Martin Leginus, Rastislav Štúr, a Martin Majkút, ako sólisti sa predstavia klavirista Alexei Volodin, violončelista Petr Nouzovský, slovenský klarinetista pôsobiaci v parížskom Ensemble intercontemporain Martin Adámek a stálice svetových operných pódií Adam Plachetka  a Jana Kurucová.

 

Mimoriadne koncerty

Slovenská filharmónia v novembri uvedie v rámci cyklu Mimoriadne koncerty premiéry štyroch diel slovenských skladateľov  Vladimíra Bokesa, Jany Kmiťovej, Mariána Lejavu a Lukáša Borzíka ako súčasť festivalu Nová slovenská hudba. Pred Vianocami sa predstaví na svojich tradičných vianočných koncertoch pod taktovkou Rastislava Štúra, ku ktorým už neodmysliteľne patrí aj Bratislavský chlapčenský zbor. Populárne operné a operetné árie a zbory Vincenza Belliniho, Gaetana Donizettiho, Ruggera Leoncavalla, Julesa Masseneta, Piotra Iľjiča Čajkovského, Giuseppe Verdiho, Johanna Straussa ml., Franza Lehára, Emmericha Kálmána a Gejzu Dusíka si budú môcť vypočuť návštevníci Silvestrovského a Novoročného koncertu, Slovenskú filharmóniu a Slovenský filharmonický zbor so sólistami Evou Bodorovou a Jurajom Hollým bude dirigovať Peter Valentovič. V apríli Slovenská filharmónia opäť ponúkne mimoriadne žiadaný koncert filmovej hudby v naštudovaní Rastislava Štúra,               na ktorom nebude chýbať hudba z filmov Sedem statočných, Forrest Gump, Piráti        z Karibiku či Hviezdne vojny.

 

KOMORNÉ CYKLY

Cyklus Slovenského komorného orchestra

V rámci cyklu Slovenského komorného orchestra odznie pre milovníkov komornej hudby šesť koncertov s programom siahajúcim od diel Arcangela Corelliho po skladby súčasných autorov. Koncert v rámci festivalu Nová slovenská hudba bude zostavený    z diel a venovaný pamiatke zosnulých slovenských skladateľov – Ladislava Kupkoviča, Jozefa Podprockého, Jána Valacha, Romana Bergera, Juraja Hatríka a Milana Nováka (7. 11. 2021). Nebude chýbať Adventný koncert (5. 12. 2021) a januárový koncert Hommage à Bohdan Warchal, spomienka na zakladateľa komorného orchestra – Bohdana Warchala (23. 1. 2022). Členovia Slovenského komorného orchestra pokračujú aj v uvádzaní koncertov v bratislavských chrámoch.

 

Organové koncerty

V cykle Organové koncerty sa bratislavskému publiku  v novembri 2021  predstaví renomovaná organistka  Zuzana  Ferjenčíková v transkripciách známych diel veľkých romantikov P. I. Čajkovského a F. Liszta, ako aj originálnou kompozíciou z pera Jeana Guilloua, velikána francúzskej organovej hudby 20. storočia. Vo februári sa                po prvýkrát predstaví na pôde SF titulárny organista Jezuitského kostola vo Viedni Roman Hauser s francúzskym repertoárom. Netradičné spojenie organa a klavíra autorov francúzskej a nemeckej proveniencie nám predvedú Jeremy Joseph z Rakúska a Gottlieb Wallisch z Nemecka. Cyklus zavŕši popredný český organista Pavel Kohout s inšpiratívnym programom siahajúcim od Bacha až po českú hudbu 21. storočia.

 

Klavír a klaviristi

Úspešný abonentný cyklus Klavír a klaviristi prináša každoročne koncerty laureátov významných medzinárodných klavírnych súťaží a koncertných umelcov, ktorí sú hosťami prestížnych pódií na celom svete. Na  úvodnom koncerte komornej sezóny sa predstaví mladý český klavirista Marek Kozák (26. 10. 2021), čerstvý držiteľ 3. ceny  Medzinárodnej klavírnej súťaže Gézu Andu vo Švajčiarsku. Protiváhou legendárnej Lisztovej Sonáty h mol budú v programe diela českých autorov, aj výber z diel Antonína Dvořáka, ktorého skvelú klavírnu tvorbu svet objavil až t. r. pri príležitosti 180. výročia narodenia. V rámci cyklu  prinášame aj recitály, ktoré sa v minulej sezóne nemohli uskutočniť kvôli pandémii koronavírusu – koncert Miroslava Sekeru    z Čiech (11. 1. 2022), Alexandra Gadjieva z Talianska, víťaza jednej                             z najprestížnejších svetových klavírnych súťaží Hamamatsu International Piano Competition v roku 2015 (1. 2. 2022) a nemecko-kórejského klaviristu Chi Ho Hana (14. 6. 2022). Súčasťou utorkových večerov sú aj  recitály klaviristov, ktorí sa predstavia po boku orchestra Slovenská filharmónia – Andrewa von Oyena                  so špeciálnou dramaturgiou balád romantických skladateľov (15. 2. 2022) a Konstantina Lifschitza (5. 4. 2022). Príležitosť dostáva každoročne aj jeden reprezentant slovenského klavírneho umenia, tento rok je ním Jakub Čižmarovič, ktorý uvedie aj diela slovenských autorov Dušana Martinčeka a Ľubice Čekovskej (3. 5. 2022).

 

Hudobná mozaika

Cyklus Hudobná mozaika prezentuje pestrú ponuku koncertov komorných zoskupení, Už tradične patria 3 večery mladým laureátom medzinárodných súťaží, ktorí získali príležitosť zdokonaľovať svoje interpretačné umenie pod vedením prestížnych svetových umelcov v rámci medzinárodných kurzov International Holland Music Sessions (IHMS). Tieto koncerty sú súčasťou ich medzinárodných turné (16. 11. 2021, 8. 3. a 26. 4. 2022). Multižánrový Ensemble Flair pod vedením medzinárodne renomovaného cimbalistu Jana Rokytu prinesie mozaiku adventných a vianočných moravských a slovenských piesní (15. 12. 2021). Na  koncerte Magdalény Bajuszovej a Mucha Quartet si pripomenieme významné výročia slovenských skladateľov –  150 rokov od narodenia Mikuláša Moyzesa a 80 rokov od narodenia Ilju Zeljenku. V premiére odznie Klavírne kvinteto päťdesiatnika Marka Piačeka (8. 2. 2022). Slovenský klavirista Marcel Štefko a hráči orchestra Slovenská filharmónia sa predstavia ako interpreti Janáčkovej a Bartókovej hudby, úvahy o hudbe týchto skladateľov z pera Milana Kunderu prednesie charizmatický slovenský herec Martin Huba (29. 3. 2022).

 

Stará hudba

V rámci cyklu Stará hudba sa predstavia tri súbory – Musica figuralis, Solamente naturali a Musica aeterna. Adventný koncert českého súboru Musica figuralis predstaví  inštrumentálnu hudbu skladateľov 2. polovice 18. storočia, ktorí pôsobili      v službách cirkevných hodnostárov na území Čiech a Slovenska (7. 12. 2021). Veľkonočný program, Lamentácie k Veľkej noci z tvorby Johanna Davida Heinichena a Jana Dismasa Zelenku zaznie v interpretácii súboru Solamente naturali (12. 4. 2022). Musica aeterna predvedie hudobnú veselohru Antona Zimmermanna Narcisse et Pierre pri príležitosti 250. výročia uvedenia diela v Prešporku (7. 6. 2022).

 

Jubilejný 10. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela

Prvý ročník súťaže, venovaný pamiatke slávneho bratislavského rodáka, skladateľa a klavírneho virtuóza Johanna Nepomuka Hummela (1778 – 1837), sa uskutočnil pred tridsiatimi rokmi. Dodnes najvýznamnejšia hudobná súťaž na Slovensku je jediným členom Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží so sídlom v Ženeve a Nadácie Alink-Argerich. Prezidentom súťaže je popredný slovenský klavirista a organizátor slovenského hudobného života prof. Marian Lapšanský, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie.

Prvé kolo jubilejného 10. ročníka súťaže sa uskutočnilo online. Do súťaže sa prihlásilo 47 klaviristov, ktorí pochádzajú zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Poľska, Ruska, Bieloruska, Bulharska, Nemecka, Talianska, Španielska, Nórska, Južnej Kórey, Číny, Japonska, a Taiwanu, a študujú  na hudobných školách v Európe a Amerike. Na základe vyhodnotenia zaslaných videonahrávok vybrala šesťčlenná medzinárodná porota na čele s prof. Pavlom Gililovom (Nemecko) 15 súťažiacich, ktorí postúpili do 2. kola súťaže:

Robert BILY                                   Česko / Nemecko

Yi-Yang CHEN                             Taiwan / USA

Young Sun CHOI                           Južná Kórea / USA

Anastasiia CHZHAN                     Rusko / Nemecko

Sunah KIM                                     Južná Kórea/ Rakúsko

Shinho LEE                                    Južná Kórea /Rakúsko

Leo de MARÍA                              Taliansko

Simon POPP                                 Nemecko / Švajčiarsko

Pavol PRAŽENICA                       Slovensko / Česko

Eliška TKADLČÍKOVÁ               Česko

Boris UZUNOV                             Bulharsko

Jan WACHOWSKI                        Poľsko

Zifan YE                                        Čína / Nemecko

Kaiwen ZHAO                               Čína / Rakúsko

Matouš ZUKAL.                            Česko

 1. a 3. kolo súťaže sa uskutočnia Bratislave v priestoroch Slovenskej filharmónie v novembri 2021. V rámci 2. kola, ktoré prebehne 24. – 25. novembra v Malej sále Slovenskej filharmónie, odznie 15 klavírnych recitálov prístupných verejnosti. Traja postupujúci do 3. kola sa 26. novembra predstavia ako interpreti Hummelových klavírnych trií spolu s členmi orchestra Slovenská filharmónia, huslistom Jozefom Horváthom a violončelistom Borisom Bohó. Finále súťaže sa uskutoční 27. novembra. O 15.30 sa finalisti predstavia v rámci koncertného cyklu Mimoriadne koncerty ako sólisti v klavírnych koncertoch s orchestrom Slovenská filharmónia pod taktovkou Rastislava Štúra. Vyvrcholením súťaže bude Slávnostné vyhlásenie cien a koncert víťazov o 19:00 hod.

 

Víťazovi súťaže bude udelená Cena Národnej banky Slovenska.

 

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať:

Náš tip Novinky Umenie a kultúra

Kvetinové svety Alfonsa Muchu

Muchova nadácia tento rok predstavuje verejnosti novú sériu výstav „Muchova cesta“. Pod názvom Alfons Mucha: Kvetinové svety sa venuje Muchovým ikonickým dielam s kvetmi, jednej z najcharakteristickejších zložiek Muchovho grafického štýlu, ktorý sa stal synonymom pre secesiu v Paríži v období Belle Époque. Výstavy je možné vidieť na štyroch miestach: v Ivančiciach, v Hrušovanoch nad […]

Čítať ďalej
Cestovanie Radíme Vám Tlačová správa Umenie a kultúra

Turistická sezóna v Česku v neštátnych pamiatkach zapojených do projektu Objavuj pamiatky

Projektová platforma Objavuj pamiatky vznikla v roku 2018. Prezentuje a propaguje neštátne kultúrne a technické pamiatky v Česku (v tomto roku viac ako 120 objektov). Pre širokú verejnosť spustila atraktívny webový portál, prevádzkuje sociálne siete FB a IG (pozvánky na kultúrne podujatia, seriály, súťaže, fotografie, videá, 3D prehliadky, podcasty a pod.), každoročne vydáva prehľadnú tlačovinu […]

Čítať ďalej
Náš tip Radíme Vám Tlačová správa Umenie a kultúra

ALFONS MUCHA: KVETINOVÉ SVETY

Muchova nadácia tento rok predstavuje novú sériu výstav „Muchova cesta“. Pod názvom Alfons Mucha: Kvetinové svety sa venuje Muchovým ikonickým dielam s kvetmi, ktoré sú jednou z najcharakteristickejších zložiek Muchovho grafického štýlu, ktorý sa stal synonymom pre secesiu v Paríži v období Belle Époque. Výstavy je možné vidieť na štyroch miestach: v Ivančiciach, Hrušovanoch nad […]

Čítať ďalej