Milostné hrátky v stredoveku a novoveku: Žene bolo povolené mať maximálne štyridsať milencov

Po rozpade Rímskej ríše sa stala zrejme najviac prudérnou oblasťou vtedajšieho sveta, kresťanská Európa. Telesný styk bol vyhlásený za hriešny.

Čo sa smie a čo sa nesmie
Cirkevní predstavitelia neustále hlásali, že Bohom tolerovaný je len taký styk, ktorý vedie k plodeniu detí (samozrejme išlo o sex v manželstve). Veľmi obozretne cirkev pripúšťala nevestince (do jej pokladnice ostatne plynuli nemalé príjmy) – pokiaľ však návštevník urobí pokánie.

Cirkevné spisy sa erotikou zaoberali podrobne. Z opisov je zrejmé, že preláti a mnísi museli buď mať neobyčajné vedomosti či neobyčajnú predstavivosť, pretože v niektorých spisoch je veľakrát vypočítané, čo všetko sa nesmie robiť. Jedinou povolenou polohou podľa nich bola tá misionárska a erotické poviedky v tlačenej forme sa šírili len v tajnosti

Hriešna žena
Na druhej stranu treba podotknúť, že nie všetci stredovekí myslitelia boli naozaj prísni – chápali, že nemožno viesť boj, ktorý nejde vyhrať. Po dlhých diskusiách o tom, koľko milencov môže mať v živote žena, dospeli k číslu štyridsať! Ak ich mala do oných štyridsiatich, uznávalo sa, že sa jej duša dá úprimným pokáním zachrániť. Na muža sa tak prísne kritériá neuplatňovali.

Dejinné zvraty
Názor, že milovanie má byť chápané aj ako rozkoš, sa v podstate rozšíril až v renesancii. Vďačíme za to najmä benátskym prostitútkam. Niektoré veľmi zbohatli, veď sem tiež od 15. storočia smerovali obrovské prúdy šľachticov a patricijov. Zaujímavosťou je česká delegácia, ktorá v roku 1551 v Taliansku pobudla osem mesiacov. Po návrate sa šľachtici stali vyhľadávanými priateľmi šľachtičien.

V baroku sa situácia opäť obrátila. Telesný styk sa v 18. storočí stal opäť tabu, verejne o erotike hovorili hlavne najnižšie spoločenskej vrstvy. Ale na konci 18. a začiatkom 19. storočia prešla spoločnosť významnou premenou, čo sa týka vnímania erotiky – ľudia už o nej neuvažovali ako o hriechu, ale ako o niečom akosi nenáležitom. Meštianska prudérnosť a puritánstvo prestúpila Európu i Ameriku. Až moderná spoločnosť so sebou priniesla zásadnú zmenu. Ako je vidieť, dejiny erotiky išli históriou z extrému do extrému.