Mnohé turistické ciele na Východnej Morave sú uzavreté, niektoré navštíviť môžete.

Mimoriadne opatrenia, ktorá v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobené novým koronavírusy v Európe prijala vláda Českej republiky, zasiahla aj do fungovania väčšiny turistických cieľov. Prinášame aktuálnu informáciu o tom, ktoré hojne navštevované objekty sú uzavreté, súčasne i výber tých, ktoré možno (hoci s malými obmedzeniami) naďalej navštíviť.

Prevádzka radu turistických cieľov na Východnej Morave bol úplne alebo čiastočne obmedzený. Týka sa to všetkých objektov, ktoré sú v správe Národného kultúrneho ústavu, resp. Ministerstva kultúry. Tie sú až do odvolania uzavreté a začatie letnej návštevnícke sezóny je odložené na neurčito. Na Východnej Morave sa to týka hradu Buchlov, zámkov v Buchlovice a Vizoviciach, ale aj Kvetnej záhrady v Kroměříži či všetkých areálov Valašského múzea v prírode v Rožnove pod Radhoštěm.

Obec Horní Lideč prerušila prevádzku Česko-slovenská mechanického betlehemu, vrátane turistického informačného centra.

Uzavretý je Akvapark Uherské Hradiště, Akvapark Delfín v Uherskom Brode sa rozhodol pre reguláciu návštevnosti tak, aby bol dodržaný limit návštevnosti do 100 osôb. Uzavretý je Krytý bazén vo Valašskom Meziříčí a tiež Mestské kúpele v Zlíne.

Okrem Mestských kúpeľov mesto Zlín, sa uzavrelo Mestské divadlo, Pamätník Tomáša Baťu a kultúrny inštitút Alternatíva.
Naopak pre návštevníkov zostáva naďalej otvorený areál Zoo Zlín.

„V nadväznosti na rokovania Bezpečnostnej rady mesta Zlín, bude pre verejnosť uzavretá tropická hala Yucatan a expozícia Zátoka rají, zaistíme častejšie upratovanie a dezinfekciu návštevnícky exponovaných miest. V prevádzke zostávajú všetky reštaurácie v areáli zoo „, uviedol riaditeľ Zoo Zlín Roman Horský.

Podzámecká záhrada v Kroměříži, ktorá je teraz v správe Arcibiskupstva olomouckého, zostáva pre verejnosť tiež otvorená. Arcibiskupský zámok začne sezónu v súlade s opatreniami vlády, v prípade nutnosti odloží realizáciu plánovaných akcií.

V prevádzke zostáva tiež KOVOZOO v Starom Meste, areál Živá voda v Modrej u Velehradu a pre objednané skupiny aj Archeoskanzen Modrá.

Pre návštevníkov zostáva naďalej otvorený areál Zoo Zlín.

„Charakter expozícia Živá voda nevytvára predpoklad toho, že by sa tu koncentrovali veľké skupiny ľudí. Archeoskanzen je v túto dobu otvorený len pre objednané skupiny, tu si ich veľkosť postrážime. Ale rušíme všetky spoločenské a kultúrne podujatia v obci „, hovorí Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá.

V prevádzke zostávajú expozície múzeí, ktoré sú príspevkovými organizáciami Zlínskeho kraja, tj. Múzeum regiónu Valašsko, Múzeum juhovýchodnej Moravy, Slovácké múzeum a Múzeum Kroměřížska.

Dá sa očakávať, že prevádzkovatelia objektov, v ktorých je predpoklad koncentrácie väčšieho počtu osôb, budem zvažovať ďalšie opatrenia zamerané na ochranu obyvateľov pred epidémiou koronavírusu. Preto odporúčame overovať si informácie priamo u prevádzkovateľov. To isté sa týka plánovaných akcií.