Slovenská filharmónia otvorí svoju 71. koncertnú sezónu slávnostne

Otváracie koncerty 24. a 25. októbra sú zároveň Slávnostné koncerty k 70. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie. Šéfdirigent  James Judd uvedie na Slávnostných  koncertoch s orchestrom Slovenská filharmónia Symfóniu č. 8 G dur Antonína   Dvořáka, ktorá zaznela na prvom koncerte 27. októbra 1949 v Historickej budove  Slovenského národného divadla pod taktovkou prof. Ľudovíta Rajtera.


Ophélie Gaillard, James Judd, Slovenská filharmónia, foto: © Jan.F.Lukas

„Slovenská filharmónia sa pod vedením Václava Talicha a Ľudovíta Rajtera a neskôr Ladislava Slováka pozoruhodne rýchlo zaradila medzi vedúce orchestre stredoeurópskeho regiónu a vďaka hosťujúcim dirigentom svetového formátu (Sergiu Celibidache, Claudio Abbado…) získala medzinárodný rešpekt a uznanie. Slovenská filharmónia výrazným spôsobom stimulovala rozvoj slovenského symfonizmu, zaslúžila sa o výrazné pozdvihnutie úrovne slovenského interpretačného umenia a stala sa nenahraditeľným reprezentantom slovenského hudobného umenia v zahraničí,“ hovorí prof. Marian Lapšanský, generálny riaditeľ SF

V prvej časti koncertu zaznie monumentálne dielo Dariačangin sad pre violu, violončelo a orchester od slovenského skladateľa Vladimíra Godára, ktorý o diele hovorí: „Dariačangin sad, mýtus podľa Otara Čiladzeho pre sólovú violu, sólové violončelo a orchester z rokov 1986 – 1987, je syntézou dvojkoncertu, symfonickej básne a symfónie. Vznik skladby inšpiroval prvý román gruzínskeho spisovateľa Otara Čiladzeho Gzaze erthi kaci midioda (1972), ktorý vyšiel v češtine pod názvom Půjdu za svým hněvem (preklad Václav A. Černý, Praha 1978) a v slovenčine pod názvom Kam ideš, človek… (preklad Pavel Branko, Bratislava 1985). Premiéra skladby odznela za účasti Otara Čiladzeho 7. januára 1988 v Bratislave, na viole hral Ladislav Kyselák, na violončele Jozef Podhoranský, orchester Slovenská filharmónia dirigoval Andrew Parrott. Skladba sa  po 31 rokoch ocitne na pultoch hráčov Slovenskej filharmónie po druhýkrát.“ Sólistami večerov budú violončelista Jozef Lupták a 1. violista SF Martin Ruman. Koncerty sa začnú o 19.00.