Slovak Lines Magazín 10/2019

Najnovšie vydanie je opať v distribúcii