ONLINE MAGAZIN

Deň: 26. septembra 2019

Náš tip Novinky Osobnosti Lines Umenie a kultúra

Bratislavské hudobné slávnosti opäť v znamení veľkým mien

„Rezidenčným orchestrom“ Bratislavských hudobných slávností je už tradične Slovenská filharmónia/SF, ktorá sa na 55. ročníku BHS predstaví na troch koncertoch. V náročnom programe otváracieho koncertu festivalu uvedie pod taktovkou svojho šéfdirigenta Jamesa Judda ťažiskové diela symfonického repertoáru 19. a 20. storočia: Cikkerova symfonická báseň Ráno vznikla v lete 1946 ako skladateľova reflexia vojnových udalostí a ich bezprostredných dôsledkov, Nedokončená […]

Čítať ďalej