V SKLENÝCH TEPLICIACH PRIBUDLA POSVÄTENÁ SOCHA SV. BARBORY

V nedeľu 02.02.2018 v kostole sv. Lukáša v Sklených Tepliciach za účasti ambasádora projektu Lukáša Latináka posvätili sochu sv. Barbory, ktorá je nielen patrónkou baníkov, ale spája tiež zaujímavé lokality Stredného Slovenska v projekte Barborská cesta.

Program zahájila svätá omša, ktorú ukončil miestny farár z poverenia biskupa Banskobystrickej diecézy Mons. Mariána Chovanca posvätením sochy sv. Barbory. Sochu vyhotovil sochár Imrich Csaba Fodor. Ten pôsobil v Kremnici v Štátnej mincovni ako medailér, tiež realizoval pamätné tabule a pomníky. Od r.1986 pôsobí aj ako kameňosochár. Patrí medzi zakladateľov Cechu kamenárov Slovenska.

Koruna sochy sv. Barbory v sklených Tepliciach je medená, čo symbolizuje Banskú Bystricu, kalich zlatý, čo symbolizuje Kremnicu a meč strieborný, čo symbolizuje Banská Štiavnicu, teda tri z 29 zastavení Barborskej cesty. Číslo 29 je pre baníkov symbolické. Práve toľko gombíkov majú na svojich uniformách, keďže sv. Barbora mala presne 29 rokov, keď ju mečom sťal vlastný otec. „Prešiel som celú Barborskú cestu a všetkým ju odporúčam. Objavíte, tak ako ja, mnoho nádherných, dovtedy nepoznaných miest. Ako takmer šesťdesiatnik som trasu prešiel na elektrickom bicykli,“ uviedol farár Vít Tužinský.

Následne sa sprievod tvorený baníkmi a asi stovkou divákov presunul pred kostol, kde zaspievali členovia Banskoštiavnickohodrušského baníckeho spolku a Novobanského baníckeho spolku banícke piesne a osadili sochu sv. Barbory na svoje miesto.

„Vďačne som prijal ambasádorstvo tohto pekného projektu a stal som sa jeho tvárou. Aj keď je jasné, že tou pravou a hlavnou tvárou je sv. Barbora“ povedal známy herec Lukáš Latinák.

Prítomných v mrazivom počasí popri speve zahrial teplý čaj, káva i malé pohostenie. „Tak ako mala sv. Barbora vo svojej veži tri okná, tak aj návštevník Barborskej cesty kráča práve za tromi úrovňami poznania – poznaním významných banských, kultúrnych a religióznych pamiatok na tomto území, poznaním prírody, návratu k nej a poznaním seba samého,“ hovorí zakladateľ projektu Juraj Slašťan.

Poznávacia trasa Barborská cesta prechádza najvýznamnejšími miestami banských pamiatok a pamätihodností spojených s banskou tradíciou a územím bývalých stredoslovenských banských miest.

V oblasti sa datuje história baníctva, hutníctva, razenia mincí, spracovania medi či využitia drahých a vzácnych kovov späť až do 10. storočia. Viac ako tisíc ročná tradícia týchto činností je významnou súčasťou dejín Slovenska.

Barborská cesta predstavuje súbor úsekov, ktoré spájajú nielen banské pamiatky, ale aj množstvo iných zaujímavostí. Návštevník ju postupne môže prejsť pešo, alebo na bicykli. Cesta je strategicky rozdelená na úseky medzi jednotlivými obcami. Po prejdení úseku môžu návštevníci načerpať silu v niektorom z miestnych ubytovacích zariadení, kde je zabezpečený i prenos batožiny. Počas cesty budú k dispozícii stravovacie služby s možnosťou ochutnať miestne tradičné jedlá.

Celá cesta predstavuje približne 190 km a mala by trvať 8 až 9 dní. Trasa sa prechádza pešo, alebo na bicykli, po vyznačených turistických chodníkoch pričom výškové profily trasy sa počas cesty menia. Ako začiatok trasy sa predpokladá Banská Bystrica, avšak návštevník môže začať na ktoromkoľvek úseku.

V Sklených Tepliciach, 2. 12. 2018

Autor textu: Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko