ONLINE MAGAZIN

Komplikácie po prílete – reklamácia batožiny, stratená, poškodená alebo vykradnutá batožina

Dovolenka je úspešne za vami a s dobrým pocitom a plní elánu vraciate domov. Ani príletom však služby letiska svojim pasažierom nekončia. Máte problémy s batožinou, niečo si zabudli alebo by ste chceli späť predmety odobraté bezpečnostnou kontrolou? Ak neviete ako na to, prinášame ďalšie praktické rady.

Prílety z krajín Schengenu

Ak ste prileteli z krajín, ktoré sú súčasťou Schengenského priestoru, akými sú Taliansko, Španielsko, Česko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko a pod., nemusíte absolvovať po prílete pasovú kontrolu. Cestujúci sú tak autobusom prevezení do príletovej haly, kde si vyzdvihnú svoju podanú batožinu a odchádzajú z letiska. Cestujúci, ktorí prileteli leteckou spoločnosťou Ryanair, sa do príletovej haly dostanú pešo.

Prílety z krajín Neschengenu

Ak krajina, z ktorej ste prileteli, nie je súčasťou Schengenského priestoru, je nevyhnutné absolvovať po prílete aj pasovú kontrolu. Cestovné doklady pasy, občianske preukazy, resp. platné víza kontrolujú na letisku po prílete policajti z Oddelenia hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR. Pasovú kontrolu absolvujete, ak ste prileteli z destinácií vo Veľkej Británii, z Írska, z Ruska, z Bulharska, Izraela, Tuniska, Turecka, Spojených arabských emirátov a pod. Cestujúci si v príletovej hale vyzdvihnú batožinu na jednom zo 4 batožinových pásov. S orientáciou im pomôže obrazovka, na ktorej je zobrazená destinácia, z ktorej prileteli a letecká spoločnosť.

Postup pri reklamácii batožín

Stratená, poškodená alebo vykradnutá batožina

Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať oddelenie reklamácií, často nazývané Baggage Claim alebo Lost and Found, a spísať protokol o tejto skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Cestujúci zároveň na letisku s protokolom PIR dostane aj informácie o tom, akým spôsobom má kontaktovať leteckú spoločnosť so žiadosťou o náhradu škody, prípadne poisťovňu, ak mal stratu či poškodenie batožiny aj poistenú. S protokolom PIR, ktorý vystaví letisko ako potvrdenie o strate, poškodení či vykradnutí batožiny, potom pasažier kontaktuje leteckú spoločnosť či už cez formulár na webovej stránke leteckej spoločnosti alebo cez kontaktné centrum. Podľa rozsahu škody môže letecká spoločnosť, s ktorou pasažier letel, po uznaní reklamácie preplatiť cestujúcemu buď opravu batožiny, alebo preplatiť kúpu novej batožiny, resp. poskytnúť novú batožinu. Zodpovednosť za poškodenie batožiny teda nesie letecká spoločnosť, s ktorou pasažier letel, nie letisko.

Ak cestujúci nevyhľadá oddelenie reklamácií ihneď po prílete, ale všimne si škodu až dodatočne doma či v hoteli, mal by už kontaktovať samotnú leteckú spoločnosť, s ktorou letel a to v lehote, ktorú stanovuje letecká spoločnosť vo svojich prepravných podmienkach, spravidla je to do 7 dní od príletu do destinácie. Ak sa cestujúcemu batožina stratila, na letisku pri vystavení zápisu o strate zadá cestujúci aj presnú adresu, na ktorú si želá batožinu doručiť. Za vyhľadanie a doručenie batožiny zodpovedá letecká spoločnosť, batožinu teda cestujúcemu doručí na zadanú adresu na vlastné náklady. Každý prípad stratenej batožiny sa podrobne monitoruje v rámci systému World Tracer Managment. Ide o počítačový systém, ktorý pomáha pri pátraní batožiny po celom svete. Spravidla sa väčšina nedoručených batožín nájde do niekoľkých hodín. Zodpovednosť za stratu batožiny nesie letecká spoločnosť, s ktorou pasažier cestuje, nie letisko. Závisí teda od podmienok leteckých spoločností, či pasažierom ponúkajú v prípade straty kufra náhradné balíčky so základnými hygienickými potrebami alebo finančnú hotovosť na kúpu základných potrieb, alebo takúto službu neposkytujú.

Stratené/zabudnuté veci na letisku alebo v lietadle

Cestujúci si na letisku alebo v lietadle najčastejšie zabúdajú a strácajú vrchné časti odevu akými sú napríklad bundy, svetre, čiapky, ale tiež okuliare, kľúče, hodinky, doklady totožnosti či suveníry. Medzi často zabúdané predmety patria aj mobily, kamery, fotoaparáty či notebooky. Cestujúci si však na bratislavskom letisku zabudli už aj elektronickú cigaretu, slnečník, plážovú podložku či kočík. Predmety nájdené na palube lietadla sa uchovávajú najskôr na letisku, na oddelení reklamácií batožín. Cestujúci tak môže kontaktovať oddelenie reklamácií (na letisku BTS na čísle 02/3303 3389 alebo e-mailom nalostandfound@bts.aero) s otázkou, či sa jeho stratený predmet v lietadle našiel, prípadne kontaktovať leteckú spoločnosť, s ktorou letel. Ak si nikto po dobe určenej dopravcom daný predmet nevyzdvihne (spravidla do cca 6 mesiacov), stratené predmety sa odovzdávajú naspäť dopravcovi, teda leteckej spoločnosti, na centrálne reklamačné oddelenie. Stáva sa však, že si cestujúci zabudne vyzdvihnúť po prílete z batožinového pásu aj celý kufor, ten sa potom uchováva 5 dní na oddelení reklamácií letiska a ak si ho pasažier do tej doby nevyzdvihne na letisku, zasiela sa späť leteckej spoločnosti na centrálne reklamačné oddelenie. Ak boli zabudnuté predmety nájdené v priestoroch letiska (napr. na kreslách pri nástupných bránach, v prepravkách na bezpečnostnej kontrole, v reštauráciách a pod.), uchovávajú sa na reklamačnom oddelení letiska minimálne počas 1 roka. Cestujúci tak môže kontaktovať oddelenie reklamácií letiska na čísle 02/3303 3389 alebo e-mailom na lostandfound@bts.aero a dané predmety si môže po preukázaní sa dokladom totožnosti a presnom opise predmetu následne vyzdvihnúť.

Zoznam zabudnutých vecí letisko nezverejňuje na internete, nedraží ich v dražbe, ich úschova nie je spoplatnená.

Odobraté predmety na bezpečnostnej kontrole

Ponúknuté možnosti prepravy nepovolených predmetov

Cestujúcim nie sú zakázané predmety v príručnej batožine (ostré predmety, zbrane a ich napodobeniny, zápalné a horľavé látky, tupé predmety a pod.) či tekutiny v objeme nad 100 ml odobrané automaticky. Vždy im je pracovníkmi bezpečnostnej kontroly ponúknutá možnosť vrátiť sa na check-in a dodatočne si podať batožinu, v ktorej majú takéto predmety (napr. šampóny, sprchové gély v objeme nad 100 ml a pod.), ako podanú, zapísanú batožinu podľa cenníka konkrétnej leteckej spoločnosti. Avšak aj na zapísanú batožinu sa vzťahujú obmedzenia, je v nej zakázané prevážať: zápalné látky, výbušné látky (zábavná pyrotechnika, zapaľovače a pod.) toxické materiály (prostriedky na ničenie hmyzu, ortuťové teplomery a pod.) stlačené plyny (kyslíkové bomby, variče a pod.) špecifické predmety typu väčších elektronických zariadení (z prenosného počítača je nutné vybrať a oddelene zabaliť batériu). Rovnako je pasažierom ponúknutá možnosť odovzdať predmety, ktoré nie sú povolené prepravovať v príručnej batožine (napr. bryndzu, tresku…) svojim blízkym, ak na letisku cestujúceho odprevádzajú, alebo si ich môžu ísť odložiť do auta, ak ho majú na letisku zaparkované.

Kam putujú odobrané predmety?

V prípade, že cestujúci nevyužije ani jednu z vyššie uvádzaných ponúkaných možností, ale rozhodne sa predmetu dobrovoľne vzdať, takýto predmet (napr. nožnice, ostré kovové predmety a pod.) umiestni do zapečatenej nádoby s jediným úzkym otvorom, ktorá je po naplnení zlikvidovaná. Daný predmet si už tak cestujúci nemôže vyzdvihnúť, rovnako ich nemôžu vyzdvihnúť ani zamestnanci letiska. Tekutiny, pasty, gély, ktorých sa cestujúci dobrovoľne vzdajú, sú tiež umiestnené do kontajnerovej nádoby a následne zlikvidované.

Najčastejšie odobrané predmety

Na bezpečnostnej kontrole na letisku sú ľuďom často odobraté napodobeniny zbraní (hračkárske zbrane), nábojov, granátov, ak sú vo forme prívesku na krk alebo prívesku na kľúč, ozdoby na opasku, veľké lovecké nože, valašky, ktoré si ľudia chcú odniesť ako suveníry, detské hračkárske zbrane, peňaženky v tvare granátu, alebo opasky, ktorých kovová časť je v tvare granátu (kovovú časť treba odstrániť), skladacie nože v tvare kreditnej karty a pod. Odoberané sú aj rôzne erotické pomôcky, napríklad putá, obušky. Z potravín sú často ľuďom odoberané bryndza, treska, paštéty, pretože tie možno prepravovať v príručnej batožine len do objemu 100 ml alebo gramov. Vo väčšom množstve je ju už potrebné umiestniť potraviny takejto látkovej povahy do podanej batožiny, nie príručnej.

Mohlo by vás zaujímať:

Automobily Náš tip Radíme Vám

Základné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu dopravy počas zimy

Základné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu dopravy počas zimy

Čítať ďalej
Cestovanie Tlačová správa

Dovolenka pod palmami: Slovákov očarili Maldivy

Vzdialené destinácie ako Maldivy, Mexiko či Dominikánska republika sú počas Vianoc mimoriadne obľúbené. Slovenskí dovolenkári si naozaj doprajú, míňajú viac ako Maďari a Česi.

Čítať ďalej
Náš tip

Strašidlo cantervillské, klasický príbeh v modernom svetle

Seriál Strašidlo cantervillské, moderné spracovanie obľúbeného príbehu Oscara Wilda. Pôvodná kniha je klasický príbeh plný duchov, humoru a britského dôvtipu, ktorý Oscar Wilde vydal v roku 1887. Nový seriál, ktorý bude mať premiéru 29. novembra o 21:00 na Epic Drama, oživuje túto klasiku s novým pohľadom, pričom sa zameriava na súčasné udalosti a interakcie medzi […]

Čítať ďalej