OOCR Malá Fatra otvára cyklotrasy podujatím 16. Národný cyklozraz

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra, ako hlavný organizátor 16. Národného cyklozrazu, symbolicky otvára počas tohto vikendu cyklotrasy v regióne. Samotné podujatie a jeho sprievodné akcie sú nielen propagáciou cykloturistiky v regióne, ale najmä pozvánkou na strávenie aktívnej letnej dovolenky v lone prírody Jánošíkovho kraja.

Samotný projekt, ktorý začala realizovať OOCR Malá Fatra v roku 2012 nadväzuje na  pôvodné projekty budovania cyklotrás v regióne Terchovskej doliny, Kysúc  a okolí Žiliny z roku 2002 – 2004,  kedy bolo vyznačených  cca 260 km  a v roku 2010 aj časť diaľkovej trasy  spájajúca SR a s Poľskom. Vzhľadom k tomu, že väčšina trás bola budovaná po štátnych cestách, stávali sa časom nevyhovujúce pre cykloturistiku nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj prostredia. Požiadavky na zlepšenie podmienok prichádzali od samotných turistov, ale tiež od podnikateľov, ktorí videli perspektívu rozvoja turistického ruchu v regióne prostredníctvom kvalitného produktu – cykloturistiky.

V  roku 2011 bol Ing. Petrom Chrapčiakom  predstavený nový projekt upravujúci súčasný stav s ohľadom na nové požiadavky a to odklonom z frekventovaných cestných ťahov a rozšírenie novej siete pre MTB cyklotrasy. V tomto období vznikol aj projekt cyklomagistrály v Bystrickej doline. Bolo navrhnutých viac ako 260 km nových cyklotrás, preznačených  viac ako 130 km pôvodných cyklotrás. Spojením týchto dvoch projektov do jedného celku dnes môže región  turistom ponúknuť najhustejšiu sieť cyklotrás na území Slovenska v rozsahu viac ako 645 km rôznej úrovne a náročnosti. Na svoje si prídu rodiny s deťmi, ale aj skúsení jazdci vyhľadávajúci rozmanitosť a jazdu v krásnom lone prírody NP MF a CHKO Kysuce a môžeme povedať, že Jánošíkov kraj je cyklistický raj.

Podporu tomuto projektu OOCR Malá Fatra vyjadrilo viac ako 30 obcí, ktorých katastrami cyklotrasy prechádzajú, mesto Žilina, VÚC Žilina a viacero dobrovoľníkov. Pre úspešný projekt bolo nutné získať stanoviská a súhlasy viac ako 100 rôznych organizácií ako napr. NP MF, CHKO Kysuce, taktiež vlastníkov a užívateľov pozemkov. Siete MTB cyklotrás boli financované z prostriedkov  OOCR MF, cyklomagistrálu Bystrickou dolinou spolufinancovalo združenie obcí mikroregión Bystrická dolina prostredníctvom fondov EÚ, úpravu a obnovu trás v okolí Žiliny financovalo VÚC Žilina a mesto Žilina.

Atmosféra počas otváraní cyklotrás.