ONLINE MAGAZIN

Lyžovačkové desatoro – Biely kódex musíte mať v malíčku.

Aj na svahoch platia pravidlá, ktoré by mali všetci milovníci zimných športov dodržiavať. Nazývajú sa Bielym kódexom a ešte v roku 1967 ich prijala Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS). Platia v každej krajine a hoci nevyplývajú zo zákona, v prípade nehôd a následných súdnych sporov je ich nedodržanie vnímané súdmi ako priťažujúca okolnosť.

1 Ohľaduplný k sebe i iným budeš

Rútiť sa s vetrom o preteky dole svahom a cítiť ako vám mráz vyštípe rozpálené líca – presne pre tento pocit s príchuťou adrenalínu si väčšina z nás nevie odpustiť zimné radovánky na svahoch doma i v zahraničí. No hoci je lyžovanie a snoubordovanie v značnej miere o rýchlosti a o adrenalíne, na svahu by ste sa mali predovšetkým správať tak, aby ste neohrozili ostatných ani seba. Bezohľadná jazda, kedy sa nepozeráte napravo ani naľavo, blokovanie prejazdu alebo znížená schopnosť reakcie v dôsledku užitia alkoholu a drog, choroby či únavy neraz zapríčiňujú nehody s tragickými následkami.

Ohrozením však môže byť aj nesprávna výstroj: nenabrúsené lyže či hrany snoubordu, nevhodne nastavené viazanie alebo nezabezpečenie proti samovoľnému uvoľneniu. Jazda bez poistných remeňov alebo bŕzd je podľa Bieleho kódexu neprípustná.

2 Rýchlosť a spôsob jazdy si kontrolovať musíš

Preplnená zjazdovka nie je práve miestom, kde sa oplatí robiť frajeriny, aj keď najmä mladšie ročníky majú k tomu sklony. Každý, kto sa stane účastníkom „svahovej premávky“, by mal prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy viacerým faktorom: svojim skúsenostiam a znalostiam, zaľudnenosti zjazdovky a poveternostným podmienkam. V prvom rade by nemal preceňovať svoje schopnosti. Ak ste začiatočník, nenechajte sa zlanáriť skúsenejšími jazdcami na náročný terén. Môžete ublížiť nielen sebe, ale aj ostatným. A naopak, ak máte tendencie lyžovať či snoubordovať svižne, na svahoch pre začiatočníkov by ste mohli narobiť svojím adrenalínovým štýlom peknú paseku. Rovnako, inak sa lyžuje, ak je svah prepchatý lyžiarmi, alebo naopak, zíva prázdnotou, kedy si môžete dovoliť odviazanejší štýl, než ak sa musíte neustále niekomu vyhýbať. Svoje má k tomu čo povedať aj počasie – inak sa lyžuje v bezvetrí a inak počas snehových prehánok či silnejšieho vetra. Rýchlosť by ste mali zvoliť takú, aby ste aj pred nepredvídanou prekážkou vedeli zabrzdiť alebo sa jej vyhnúť. Ideálne by bolo ovládať lyže tak, aby ste vedeli zabrzdiť v akejkoľvek rýchlosti na ktoromkoľvek mieste.

3 Smer jazdy a stopu si zvolíš

Podľa Bieleho kódexu platí, že ak prichádzate na lyžiach či snouborde zhora alebo zozadu, ste zodpovední za všetkých pod vami. To znamená, že svoj smer jazdy musíte voliť tak, aby ste neohrozili jazdcov pred vami. Prednosť má totiž vždy lyžiar a snoubordista vpredu. Mali by ste si udržiavať odstup a predvídať úmysly lyžiara, ktorý jazdí pred vami alebo nižšie.

4 Predbehneš uvážlivo

Predbiehať môžete z ktorejkoľvek strany, ale vždy dodržte bezpečnostný odstup, aby mal predbiehaný lyžiar dostatočný priestor pre zmenu smeru a spôsobu svojej jazdy. Zodpovednosť za predbiehanie nesie ten, kto predbieha.

5 Na trať zodpovedne vstúpiš a do„premávky“ opatrne sa začleníš

Ak vchádzate na lyžiarsku trať alebo chcete po zastavení znovu pokračovať v jazde, ste povinní rozhliadnuť sa okolo seba, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže spôsobiť zbytočnú kolíziu s prichádzajúcim lyžiarom. Pamätajte, že by ste mali zastavovať vždy pri okraji svahu.

6 V strede zjazdovky nezastavíš

Ak potrebujete zastaviť, „odlyžujte“ sa na okraj svahu, nikdy nezastaňte v strede. Podľa Bieleho kódexu sa nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Ak spadnete, musíte sa čo najrýchlejšie odsúnúť na kraj. Ostať ležať v strede svahu je nebezpečné nielen pre vás, ale aj pre iných. Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za terénnou vlnou.

7 Okrajom zjazdovky stúpaš a schádzaš

Ak nemôžete ďalej pokračovať v jazde, vystupovať alebo zostupovať by ste mali okrajom trate či svahu. Zdôraznite to najmä deťom.

8 Značky na trati rešpektovať budeš

Najmä vo väčších zimných strediskách s viacerými zjazdovkami bývajú na svahoch rozličné značenia a informačné tabule. Upozorňujú na kríženie zjazdoviek, nebezpečné miesta, prikazujú znížiť rýchlosť alebo označujú horskú službu či políciu. Neraz ich však nevnímame a len okolo nich preletíme. Nie sú však tam len tak z dlhej chvíle, treba ich dodržiavať. V cudzine sa ich dodržiavanie prísne kontroluje.

9 Prvú pomoc pri nehode poskytneš

V prípade úrazu alebo nehody je vašou povinnosťou ako účastníkov zjazdovky poskytnúť prvú pomoc v rámci svojich schopností a možností, vrátane protišokových opatrení. Zároveň ste povinní privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc – prevádzkovateľa zjazdovky, lyžiarsku službu, zdravotníka lyžiarskeho strediska alebo Horskú službu. Miesto nehody by ste mali označiť, napríklad pomocou skrížených lyžiarskych palíc.

10 Pri nehodách či nevhodnom správaní sa identifikuješ

Ak ste účastníci alebo svedkovia nehody na svahu, ste povinní preukázať Horskej záchrannej službe, Lyžiarskej službe alebo inému orgánu verejnej správy svoju totožnosť. V alpských krajinách sa neposkytnutím pomoci alebo neposkytnutím údajov či útekom z miesta nehody vystavujete trestnému konaniu a následnému stíhaniu. Väčšina lyžiarskych stredísk už má dnes aj takých zamestnancov, ktorí vykonávajú dozor na zjazdovkách a majú právo kontrolovať lyžiarov a pri porušení pravidiel alebo inak nevhodnom správaní sa na zjazdovke sú oprávnení odobrať lyžiarsky lístok bez nároku na náhradu. Pri zavinení úrazu s požitím alkoholu nasleduje trestný postih ako pri dopravnej nehode. Poisťovne alkoholické úrazy nepovažujú za poistnú udalosť.

Nezabudnite si…

…teplé ponožky, termosku na čaj a poistenie

Ako sa hovorí, nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. A práve tí, ktorí si hovoria: „Mne sa to nemôže stať“, majú najväčšiu smolu na úrazy a nehody. Predtým, než si na svahu zapnete lyže, sa preto uistite, že máte uzatvorené vhodné poistenie. Pre prípad úrazov a zranení je úrazové poistenie. Nekryje však služby, ktoré vám poskytne Horská záchranná služba a sú podľa novely zákona č. 544/2002 Z. z. platené. Zákrok v podobe pátracej akcie po stratených turistoch, ich vyslobodzovanie z lavín či preprava do najbližšieho zdravotného zariadenia vás tak môžu vyjsť veľmi draho. Dobrá správa je, že všetky tieto náklady kryje horské poistenie.

Prilba naša každozjazdová

Zranenia hlavy na svahoch z roka na rok pribúdajú. Preto sa v posledných rokoch čoraz nástojčivejšie zdôrazňuje, že zimným športom by sme sa mali oddávať s ochrannou prilbou na hlave. Mnoho z nás si na ňu neľahko zvyká, no má svoje opodstatnenie. Lyžiarska prilba môže totiž zabrániť až 85 percentám poranenia lebky a mozgu. Ako vzor slúži Taliansko, kde musia všetci detskí lyžiari a snouborďáci do 14 rokov povinne nosiť helmu. Rodičia detí bez prilby môžu dostať za deti pokutu vo výške 30 – 150 eur. V Taliansku sa snažia presadiť povinné nosenie helmy aj u dospelých, nakoľko ťažké úrazy sa týkajú práve vekovej kategórie 15 – 29 rokov. Prilba je povinná pre deti do 15 rokov aj v Rakúsku. Na alpských zjazdovkách však vari nenájdete ani dospelého lyžiara, ktorý by nemal helmu. Je tu totiž aj módnym hitom.

 

A čo v cudzine?

Ak sa chystáte ochutnať zjazdovky v zahraničí, pred cestou uzatvorte poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby, úrazové poistenie, ale aj poistenie batožiny či zodpovednosti za škodu. To, že máte Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), ktorý garantuje v rámci EÚ nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti, vám nestačí. EPZP vám zabezpečí iba liečbu, ktorú nie je možné odložiť do návratu na Slovensko a čaká vás aj spoluúčasť. V Taliansku si napríklad ako pacient hradíte lieky v plnej výške a zdravotná poisťovňa tieto náklady nepreplatí. Okrem toho, na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia dostanete ošetrenie len u lekára v štátnej zdravotníckej sieti. Na druhej strane, komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára a pokrýva všetky náklady pri ošetrení vrátane liekov, hospitalizácie a prevozu do nemocnice či späť na Slovensko. Komerčné cestovné poistenie tiež zahrňa aj asistenčné služby, ktoré vám pomôžu napríklad pri komunikácii so zahraničným lekárom. Pri uzatváraní poistenia sa informujte o výške poistného krytia, najmä ak si so sebou beriete napríklad drahú fototechniku. Neraz je podobné položky pripoistiť. Ďalším dôležitým faktom, na ktorý netreba zabudnúť je, že vždy musíte uviesť druh činnosti, ktorý budete v zahraničí vykonávať. Na lyžovanie sa vzťahuje riziková kategória Šport, do ktorej spadajú okrem rekreačného lyžovania a snowboardingu aj adrenalínové športy ako napr. skialpinizmus, akrobatické a freestylové lyžovanie, horolezectvo, skoky na lyžiach a pod.

Pravidlá a pokuty v cudzine

• V Taliansku vám za porušenie pravidiel bezpečnosti hrozí pokuta až do výšky 1000 eur. Prilbu musia na talianskych svahoch používať deti do 14 rokov. Ak ju nemajú, ich rodičia zaplatia od 30 do 150 eur. Jazda mimo zjazdovky v nebezpečných podmienkach bez prístroja na lokalizáciu v lavíne je v Taliansku sankcionovaná do výšky 250 eur. Ten, kto neposkytne prvú pomoc pri nehode, si môže pripraviť 250 až 1000 eur.

• V Čechách nenariaďuje nosenie prilby žiaden zákon. Podobná situácia panuje aj v Slovinsku. V budúcnosti sa však počíta s jej zavedením pre všetky vekové kategórie. Zatiaľ sú tu zavedené pokuty pri požití alkoholu na svahu do výšky 200 eur a lyžiar musí zároveň opustiť svah.

• Na francúzskych svahoch nie sú povinné ochranné prilby, ani pre deti. Odporúčajú sa však pre bezpečnosť. O výške finančnej zodpovednosti za spôsobený úraz, tu rozhoduje súd. Rovnako je to vo Švajčiarsku.

 

Text: Barbora Daxner

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by vás zaujímať:

Architektúra Náš tip Radíme Vám

Brno láka na 5 ikonických víl modernej architektúry

Po vlaňajšom úspechu turistického balíčka 1 víkend a 4 ikonické vily, ktorý ponúkalo TIC BRNO v spolupráci so správcami všetkých objektov, sa tento rok môžu návštevníci Brna tešiť na prírastok: Za víkend totiž majú šancu spoznať hneď 5 víl – vrátane novo otvorenej Arnoldovej vily. „Vďaka výnimočnej spolupráci piatich brnianskych inštitúcií vznikol pred dvoma rokmi […]

Čítať ďalej
Cestovanie outdoor Príroda Radíme Vám

6 romantických botanických záhrad v Maďarsku, ktoré vás túto jar opantajú

V čase, keď sa jar v Maďarsku neodvratne blíži, 35 botanických záhrad v krajine ožíva kaleidoskopom farieb a vôní. Záhrady sa prebúdzajú a stávajú útočiskom, v ktorom kvety kvitnú s bezkonkurenčnou eleganciou a vytvárajú obraz zasnenej romantiky. Pre návštevníkov zo Slovenska môžu byť tieto arboréta, ktoré nájdete v blízkosti vášho bydliska, príjemným prekvapením, a sú […]

Čítať ďalej
Náš tip Radíme Vám Umenie a kultúra

TIP NA VÍKEND

Divadlo Jána Palárika v Trnave uvedie v piatok a v sobotu obľúbenú inscenáciu venovanú Jaroslavovi Filipovi, predstavenie s názvom Púpätko bude patriť deťom od šiestich mesiacov a výstavy ponúkajú dve trnavské galérie.

Čítať ďalej