Prerušená pieseň

Projekt „Prerušená pieseň” je v tohtoročnom výstavnom programe Slovenskej národnej galérie tzv. blockbuster, tzn. výstava sezóny. Výstava je venovaná umeniu sorely – socialistického realizmu v jeho začiatkoch, teda v tzv. stalinskom období v prvej polovici päťdesiatych rokov 20. storočia, keď bolo umenie diktované, sledované a financované novou politickou garnitúrou.

O výstave

Táto výstava je prvá, ktorá po roku 1989 dôsledne mapuje jedno obdobie oficiálneho prúdu, tzv. umenia socialistického realizmu stalinského typu alebo sorely – ako sa v krajinách bývalého Československa zaužívalo. Návštevníkom Esterházyho paláca predstaví ikonické umelecké diela z dôsledne prevetraných zákutí depozitárov slovenských galérií i múzeí. Výtvarný materiál, ktorý sa na výstave prezentuje, je takmer bez výhrad vybraný zo Slovenska. Československý historiografický a interpretačný kontext však bude zrejmý z mnohých citátov a vyhlásení a je ponechaný v pôvodnom jazyku.

Ťažisko je postavené na exponátoch z oblasti maľby, plastiky, kresby a architektúry umenia socialistického realizmu v päťdesiatych rokoch. Na výstave tak budú po rokoch verejnosti predstavené diela, ktoré väčšina z nás pozná z čítaniek, chodieb škôl a úradov. Možnosť konfrontácie s originálom pripomínajúcim pre niekoho nostalgickú minulosť bude zároveň príležitosťou zistiť, ako tieto diela vznikali a ako ich diktát kultúrnej politiky spoluutváral.

Výstava má určený svoj smer prehliadky, a to hlavne z dôvodu nadväznosti jednotlivých tém, ktorých je spolu dvanásť. K výrazným dielam, ktoré návštevníci výstavy uvidia, určite patrí napríklad slávny portrét Júliusa Fučíka od Maxa Švabinského z Národnej galérie v Prahe, prekvapením výstavy je určite monumentálna šesťmetrová opona od Martina Benku vytvorená pre Armádne divadlo v Martine. Okrem obrazov, plastík a architektonických návrhov je tiež pripravených niekoľko dobových „chuťoviek“, nakomponovaných tak, aby si okrem zážitku a možno nostalgického obzretia divák odniesol aj poučenie. Uvedomí si pritom mechanizmus prepojenia politiky a umenia, ktoré nie je výlučne doménou obdobia socializmu, ale v istej miere je aktuálne v každom historickom období.

Niečo z histórie

V roku 1948 bola oficiálne ohlásená nová kultúrna politika, ktorá bola úzko zviazaná s propagandou politického usporiadania krajiny. V umení to znamenalo diktát obsahu – uprednostňovali sa budovateľské témy, portréty domácich i sovietskych štátnikov, ale i umelecké formy – po moderne bol zrazu žiadaný realizmus. Po Februári 1948 vychádzala československá kultúrna politika z doktríny socialistického realizmu, presadzovaného v sovietskom Rusku od polovice tridsiatych rokov. Problematika kultúry, a teda aj výtvarného umenia sorely, je v tomto období zvlášť úzko zviazaná s politickou situáciou. Na jednej strane sú míľnikom udalosti Februára 1948, keď sa začala doktrína presadzovať prostredníctvom kultúrnej politiky, na strane druhej obdobie sorely uzatvárajú udalosti vyplývajúce zo Stalinovej smrti (1953). Dôsledky „odhalenia kultu osobnosti“ sa začali v Československu prejavovať a potvrdzovať na zjazdoch až v roku 1956, a až vtedy sa u nás skončilo stalinské štádium socializmu a „vulgarizátorské tendencie boli príkro odsúdené“. Názov výstavy u pamätníkov evokuje rovnomenný film z roku 1960, venovaný láske medzi gruzínskou lekárkou a slovenským vojakom počas druhej svetovej vojny, čo však logicky (téma a rok vzniku) nebol dôvod, ale inšpirácia pre túto voľbu. Prerušená pieseň poukazuje na postavenie tohto obdobia v širšom kontexte dejín umenia, kde je nástup umenia socialistického realizmu vnímaný ako prerušenie príbehu umenia moderny.

Ambíciou výstavy Prerušená pieseň je podať obraz umenia svojej doby a zároveň odpovedať na niektoré frekventované aj menej kladené otázky. Je všetko umenie objednané a kúpené zo štátnych prostriedkov ako prejav socialistického realizmu z dnešného pohľadu skutočne socialistickým realizmom? Ako posudzovať umeleckú kvalitu jednotlivých diel, k akej norme „umeleckosti“ ju vzťahovať? Do akého rámca možno sorelu zasadiť – dnes, keď sme svedkami rúcania nedávnych rámcov a budovania nových?
Súčasťou výstavy sú aj sprievodné podujatia ako diskusie, výklady a čítačky.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *